Z ostatniej chwili

„Miasto z klimatem” - symboliczne wyróżnienia już w Częstochowie

2020-11-25 15:04:31 informacje
img

Polityka ekologiczna częstochowskiego samorządu została wyróżniona w ministerialnym, opartym na danych statystycznych badaniu w kategoriach ,,gospodarka wodno-ściekowa” oraz ,,odpady zbierane selektywnie”.

W kategorii ,,gospodarka wodno-ściekowa” oceniono nas na bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2017-2018, biorąc pod uwagę dwa wskaźniki – odsetek mieszkanek i mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków oraz zużycie wody na osobę. W tym pierwszym wskaźniku w ciągu roku Częstochowa zanotowała postęp o 1,06%, a jeśli chodzi o zużycie wody – o 15,51%. W 2017 r. jedna osoba zużywała 70,9 m sześc. wody, ale zaledwie rok później korzystaliśmy z tego zasobu już znacznie racjonalniej – na jednego mieszkańca przypadało 59,9 m sześc. wody. W uwzględnionym w badaniu okresie Częstochowa w sferze gospodarki wodno-ściekowej odnotowała ogólny postęp rzędu 8,29% – największy wśród ośrodków powyżej 100 tys. mieszkańców.    

Podobnie było w kategorii dotyczącej selektywnie zbieranych odpadów – postęp Częstochowy był najbardziej imponujący w grupie miast o porównywalnej wielkości. Tutaj też opierano się na danych GUS-u w okresie 2017-2018 – wskaźnik wyliczono ze stosunku śmieci zbieranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów w mieście. Podczas gdy w roku 2017 wskaźnik ten wyniósł 18,1%, w następnym było to już 25,9%. Nasze miasto osiągnęło więc na tym polu postęp wysokości 43,09%.   

Badanie „Miasto z klimatem” przeprowadziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Liderów w poszczególnych kategoriach oraz najlepsze projekty inwestycyjne wyłoniono podczas konferencji „Ekosfera”, która w dniach 9 i 10 listopada towarzyszyła organizowanym w Poznaniu targom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju POLECO. 

Symboliczne statuetki oraz listy gratulacyjne od organizatora dotarły do Urzędu Miasta dopiero teraz - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0145 seconds.