Z ostatniej chwili

„Samorządówka” ma swojego patrona

2022-06-27 11:21:25 informacje
img

Na ostatniej sesji radni nadali VIII Liceum Ogólnokształcącemu Samorządowemu przy ul. Worcella 22 imię generała Józefa Sowińskiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski wspólnie wnioskowali do Rady Miasta o nadanie szkole patrona. Wybrali zasłużonego uczestnika insurekcji kościuszkowskiej. W uzasadnieniu do podjęcia uchwały czytamy:

Generał Józef Sowiński urodził się 15 marca 1777 r. w Warszawie. Stał się symbolem patriotyzmu, ikoną walki o państwowość Polską. Brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. W 1811 roku wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, a rok później wyruszył u boku Napoleona na Moskwę. Podczas bitwy pod Borodino, 5 września 1812 r., został poważnie ranny. Za udział w kampanii moskiewskiej został odznaczony krzyżem kawalerskim polskiego Virtuti Militari i francuskiej Legii Honorowej. Po powrocie do Warszawy był dyrektorem Arsenału Budowniczego w Królestwie Polskim, a w 1820 r. został mianowany, komendantem Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej. W 1830 r. Sowiński przyłączył się do powstania listopadowego. Objął stanowisko dowódcy artylerii garnizonu warszawskiego, uczestniczył w fortyfikowaniu miasta, a następnie na własną prośbę został komendantem szańca wolskiego. W lipcu 1831 r. Józefa Sowińskiego mianowano dowódcą reduty nr 56 na warszawskiej Woli, a już w sierpniu został dowódcą obrony Woli, po czym awansowano go do rangi generała brygady.
Józef Sowiński zginął na posterunku bojowym 6 września 1831 r., a Jego śmierć stała się symbolem bohaterstwa w walce o niepodległość Ojczyzny. Postać generała Józefa Sowińskiego była wzorem nie tylko dla powstańców styczniowych, ale również dla powstańców warszawskich. Inspirowała twórców literatury i sztuki.
Józef Sowiński nie zawahał się poświęcić życia w myśl własnych przekonań. Swoją postawą udowodnił, że Ojczyzna była dla niego nadrzędną wartością.
Postać generała Józefa Sowińskiego zasługuje na pamięć i szacunek, ponieważ jest niekwestionowanym autorytetem moralnym, reprezentującym postawę patriotyczną oraz takie cechy jak sprawiedliwość, uczciwość i odwagę. Nadanie imienia będzie wielką nobilitacją dla szkoły, a wybrany Patron – poprzez swoją postawę i wartości, którym był wierny przez całe życie – stanie się przewodnikiem dla wychowanków placówki”.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0221 seconds.