Z ostatniej chwili

„Trzeci wiek” ma wolne do października

2024-06-24 11:15:56 informacje
img

Rok akademicki zakończyły świętujący dwie dekady istnienia UTW Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – informuje Biuro Prasowe Urządu Miasta.

Uroczysty finał obchodów jubileuszu 20-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej zorganizowano 13 czerwca. UTW początkowo działał przy Wydziale Zarządzania tej uczelni, zaczynając od nieco ponad 200 słuchaczek i słuchaczy. Obecnie w zajęciach bierze udział blisko 600 osób, którzy mają za sobą życie zawodowe w najróżniejszych profesjach. W strukturze PCz UTW znajduje się od września 2022 r. Oprócz możliwości nabywania wiedzy z wielu dziedzin, słuchaczki i słuchacze uczą się języków obcych, korzystania z komputerów i smartfonów (w tym wspierają ich młodzi studenci – to forma współpracy międzypokoleniowej), uczestniczą też w zajęciach tańca, pływania czy jogi; rozwijają także swoje twórcze potencjały. Tak szeroka oferta nie powinna dziś nikogo dziwić – na emeryturę odchodzą osoby często w dobrym stanie zdrowia, mający jeszcze spory zasób sił witalnych, a przez to ciekawi nowości, chcący przyswajać wiedzę, zachowując przy tym aktywność fizyczną. Uniwersytety Trzeciego Wieku stają się dla takich osób centrami życia społecznego, dostarczającymi rozmaitych bodźców pozwalających długo cieszyć się starszym wiekiem w dobrej kondycji intelektualnej i fizycznej.  

Na uroczystości w Akademickim Centrum Kultury dzieje UTW PCz przypomniała przewodnicząca samorządu słuchaczy Grażyna Omeljaniuk-Szulc. W programie znalazły się wystawy twórczości słuchaczek i słuchaczy, sceniczne występy grup artystycznych UTW, a na finał – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Dzień wcześniej, 12 czerwca, rok akademicki oficjalnie zamknęło Stowarzyszenie Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkanie zorganizowano w auli liceum „Norwida” przy ul. Jasnogórskiej (tam też odbywają się wykłady tego UTW). Zebranych witali prezes Stowarzyszenia Andrzej Królica i wiceprezeska Jolanta Maślanka-Kościelny. Oprócz okolicznościowych serdeczności oraz występów samych słuchaczek i słuchaczy w programie popołudnia był też występ taneczny młodszych gości Stowarzyszenia. Na co dzień uczestniczki i uczestnicy korzystają z wykładów prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni częstochowskich, a wśród fakultatywnych zajęć ruchowych są m.in. tai chi czy nordic walking. Można też grać w brydża, uczyć się rękodzieła, fotografowania, angielskiego czy niemieckiego. Stowarzyszenie zaprasza również na okolicznościowe imprezy: Andrzejki, spotkania wigilijne i wielkanocne, pikniki, wycieczki czy kuligi. 
Z zaproszeń na obie uroczystości skorzystali przedstawiciele częstochowskiego, miejskiego samorządu – prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a także przewodniczący Rady Miasta Łukasz Banaś. 

Fot. Grzegorz Skowronek

Page generated in 0.0166 seconds.