Z ostatniej chwili

„Łączy nas historia”

2022-10-24 12:27:24 informacje
img

Pod hasłem „Łączy nas historia” w Szkole Podstawowej nr 31 podsumowano działalność częstochowskich przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych na rzecz pomocy dla Ukrainy. Uczczono też rocznicę bitwy pod Chocimiem – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   

Spotkanie zorganizowano 13 października w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego.  Wśród gości z ramienia miejskiego samorządu znaleźli się zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, naczelnik Wydziału Edukacji UM Rafał Piotrowski oraz przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz Kapinos. Wśród zaproszonych nie zabrakło postaci, które od lat związane są z Kresami Wschodnimi – jak Adam Kiwacki, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, czy ks. Ryszard Umański założyciel i prezes Towarzystwa Patriotycznego „Kresy”, organizujący przedsięwzięcie „Święty Mikołaj na Kresach” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Przedstawiciele częstochowskiego samorządu dziękowali placówkom oświatowym – począwszy od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, średnie, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne – za tak chętne włączenie się w pomoc dla sąsiedniego, napadniętego kraju. Rafał Piotrowski dziękował za zaangażowanie całym społecznościom szkolnym – kadrze, młodzieży, rodzicom – i podkreślał, że wszystkie placówki niemal już pierwszego dnia agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy odpowiedziały na apel o pomoc. I dodawał, że takie podsumowanie wcale nie oznacza końca pomocy.

Dotychczas z Częstochowy przekazano Ukrainie ok. 25 ton pomocy materialnej w 12 transportach. W tutejszych szkołach uczy się ponad tysiąc uczennic i uczniów z Ukrainy – im również udzielono pomocy. 

Część artystyczną, nawiązującą do zwycięskiej bitwy wojsk Rzeczypospolitej, kozackich oraz litewskich z Imperium Osmańskim z 1621 r., przygotowało osiemdziesięcioro uczennic i uczniów z SP nr 31. 

Dla przypomnienia: 1 sierpnia 1621 r. 35-tysięczna armia polska Jana Karola Chodkiewicza dotarła pod Chocim i zatrzymała się na lewym brzegu Dniestru. W drugiej połowie miesiąca przeprawiła się do zamku, zakładając tam obóz. 1 września pod Chocim przybyło ok. 30-40 tys. piechurów kozackich, liczących na udział w akcji zaczepnej przeciwko Turcji. 2 września zaczęła się obrona twierdzy, pod którą stanęła 100-tysięczna armia turecka prowadzona przez Osmana II. Siły polsko-kozackie oparły się jej atakom, choć stracił w nich życie hetman Jan Karol Chodkiewicz. Po nim dowództwo przejął Stanisław Lubomirski. Kurczące się zapasy amunicji i żywności obrońców Chocimia, nieudane ataki tureckie oraz zbliżająca się zima skłoniły strony do rokowań. Traktat pokojowy podpisano 9 października. Strony zobowiązały się do powstrzymania Kozaków i Tatarów od wypraw łupieżczych, utrzymania w Mołdawii chrześcijańskich hospodarów oraz stworzenia stałego poselstwa polskiego w Stambule. 

Uroczystość współorganizowali Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego. 

Fot. Materiały organizatorów / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0159 seconds.