Z ostatniej chwili

Terminy matur i egzaminów

2020-04-28 10:51:26 informacje
img

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a ustnych nie będzie w ogóle. Ośmioklasiści będą egzaminowani od 16 do 18 czerwca, a absolwenci szkół średnich egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą zdawać od 22 czerwca do 9 lipca.
W piątek 24 kwietnia swoje zajęcia w szkole zakończyła młodzież ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. Oczywiście w związku z  obowiązującymi ograniczeniami bez  żadnych uroczystości, podczas których wręczano by świadectwa. W Częstochowie, w szkołach prowadzonych przez miasto zajęcia w klasach maturalnych zakończyły 3854 osoby. W tych nietypowych okolicznościach dobrą informacją jest dla nich zapewne to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podało wreszcie terminy matur, które pierwotnie miały odbyć się w maju.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek 8 czerwca i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
Na terminy czekała też młodzież ostatnich klas szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Page generated in 0.015 seconds.