Z ostatniej chwili

14 czerwca Piknik Rodzinny w Przybynowie

2024-06-13 10:32:31 informacje
img

Spo­łecz­ność Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Przy­by­no­wie za­pra­sza na Pik­nik Ro­dzin­ny w piątek 14 czerw­ca. Wydarzenie odbędzie się w godz. 16.00 - 20.00 na placu szkol­nym. W pro­gra­mie wiele atrak­cji. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie.

Page generated in 0.0161 seconds.