Z ostatniej chwili

467 miejsca w rekrutacji uzupełniającej

2022-08-01 10:54:15 informacje
img

Miejskie szkoły ponadpodstawowe dzięki zwiększeniu liczby miejsc w liceach i technikach oraz miejscom, z których nie skorzystały osoby przyjęte, dysponują 467 miejscami w rekrutacji uzupełniającej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

28 lipca upłynął termin dostarczania przez uczniów oryginałów świadectw, co było warunkiem przyjęcia do szkoły. 218 uczniów nie potwierdziło ostatecznie woli uczęszczania do szkoły, w tym 50 do liceum, 86 do technikum oraz 82 w szkołach branżowych. 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zwiększył ponadto liczbę miejsc zarówno w liceach, jak i w technikach (łącznie o 246 miejsc).

Utworzone przez miasto miejsca oraz te wynikające z rezygnacji zakwalifikowanych wstępnie uczniów dają w sumie 467 miejsca, którymi dysponują szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej (167 w liceach, 218 w technikach oraz 82 miejsca w szkołach branżowych). 

Uczniowie od 1 sierpnia mogą składać w szkołach wnioski o przyjęcie. W rekrutacji uzupełniającej o zakwalifikowaniu ucznia do szkoły również decyduje liczba punktów.

 

Wolnymi miejscami dysponują następujące szkoły miejskie:

Licea (167 miejsc):

- I LO  im. Juliusza Słowackiego - 15

- II LO im. Romualda Traugutta - 14

- III LO  im. dra W. Biegańskiego - 1

- IV LO im. H. Sienkiewicza - 18

- V LO im. A. Mickiewicza  -  23

- VII im. M. Kopernika - 17

- VIII LO Samorządowe - 59

- XII LO w ZSTiO im. S. Żeromskiego - 8.

 

Technika (218 miejsc):

- Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego - 24

- Zespół Szkół Ekonomicznych - 46

- Zespół Szkół im. gen. W. Andersa - 5

- Techniczne Zakłady Naukowe - 14

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego - 17

- Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta - 21

- Zespół Szkół Gastronomicznych - 15

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 25

- Zespół Szkół Samochodowych - 20

- Zespół Szkół im. B. Prusa - 15

- Zespół Szkół Technicznych - 16.

 

Branżowe (82 miejsca):

- Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego - 6

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego - 9

- Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta - 1

- Zespół Szkół Gastronomicznych - 4

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 8

- Zespół Szkół Samochodowych - 21.

 

Na zdjęciu: Korytarz w II LO im. Traugutta w czasie trwających obecnie prac termomodernizacyjnych.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0166 seconds.