Z ostatniej chwili

Atrakcyjna nieruchomość do dzierżawy

2020-10-07 12:07:28 informacje
img

Miasto wystawiło do dzierżawy nieruchomość zabudowaną o powierzchni 1.084 m kw., w doskonałej lokalizacji, w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Krakowskiej 16. Przetarg odbędzie się 19 października - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolami SMU - obszary zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowo-usługowej oraz KDZ - obszary dróg publicznych klasy: zbiorcza.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 7.300 zł netto. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w poniedziałek  19 października o godz. 12.00. Termin wpłacenia wadium upływa 16 października.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można znaleźć w ogłoszeniu przetargowym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonu 34 370 78 29 lub 34 370 78 44.

Page generated in 0.0127 seconds.