Z ostatniej chwili

Autobusy pojadą inaczej

2020-06-29 00:28:08 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 1 lipca zostaną - na stałe - wprowadzone zmiany na liniach 12, 15, 16, 23, 27, 33, 34 i 95.
Modyfikacje mają zoptymalizować siatkę połączeń zgodnie z oczekiwaniami pasażerek i pasażerów. Istotną zmianą będzie wzmocnienie obsługi i wydłużenie tras linii 15 i 27. Przejmą one obsługę innych linii, których trasy pokrywały się na wielu odcinkach. Pozwoli to uniknąć efektu dublowania się połączeń i umożliwi zwiększenie częstotliwości kursowania połączonych linii z jednoczesnym wydłużeniem ich tras.
* Linia nr 12: będzie nadal kursować na trasie Gnaszyn Dworzec PKP – Stary Raków, ale w dni robocze szkolne w godzinach szczytu zostanie wprowadzona częstotliwość kursów co 20 minut (zamiast co 30 minut).
Trasa linii zostanie przywrócona do pętli Raków Dworzec PKP niezwłocznie po jej udostępnieniu dla autobusów komunikacji miejskiej.
* Linia nr 15: zostanie wprowadzona zmiana trasy, polegająca na jej połączeniu z linią nr 16. Od Kukuczki do Domów Studenckich będzie kursować tak, jak do tej pory, następnie w obu kierunkach przez ul. Dekabrystów, Szajnowicza-Iwanowa, Popiełuszki, Pułaskiego, Sobieskiego, al. Wolności do Ronda Mickiewicza i dalej stałą trasą do pętli Korkowa.
Ponadto w dni robocze szkolne i wakacyjne autobusy będą kursować w godzinach szczytu co 20 minut. Zmianie ulegnie także rozkład jazdy w soboty i niedziele.
* Linia nr 16: ulega likwidacji, a jej trasę przejmie wzmocniona linia nr 15.
* Linia nr 23: zostanie wznowiona obsługa pasażerów na pętli przy ul. Rejtana. Autobusy przestaną kursować objazdem ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego. Godziny kursów nie ulegają zmianie.
* Linia nr 27: zostanie połączona z linią nr 34 w jedną całość poprzez wydłużenie jej trasy. Od pętli KSSE KUSIĘCKA do placu Pamięci Narodowej będzie kursować bez zmian, a następnie ulicami: Sobieskiego, Pułaskiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II, ul. św. Rocha, Wręczycką, Białostocką, Wielkoborską i Tatrzańską do pętli GNASZYN DOSPEL.
* Linia nr 33: na wniosek pasażerów i w uzgodnieniu z UG w Konopiskach, nastąpi niewielka korekta godzin kursów w porze popołudniowej w dni robocze wakacyjne.
* Linia nr 34: linia ulegnie likwidacji, a jej zadania przejmie wzmocniona i wydłużona linia nr 27.
* Linia nr 95: zostanie uruchomiona jako połączenie zastępcze na trasie Wyczerpy osiedle – Rząsawska – Makuszyńskiego – św. Brata Alberta, w zamian za skierowaną objazdem linię nr 25. Uwaga! Linia nr 95 będzie kursować codziennie OPRÓCZ NIEDZIEL I ŚWIĄT.

Page generated in 0.0153 seconds.