Z ostatniej chwili

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

2023-01-23 11:38:34 informacje
img

Badanie to prowadzone jest na terenie województwa do 31 stycznia przez Urząd Statystyczny w Katowicach. Ma dostarczyć informacji m.in. na temat opłacalności produkcji rolnej oraz popytu na produkty rolne – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Badanie prowadzone jest cyklicznie – dwa razy w roku, w styczniu i lipcu – a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. 

Badanie dostarcza informacji, jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu. Pokazuje też m.in. opłacalność produkcji rolnej oraz aktualny popyt na produkty rolne. 

Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, a także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.  

Badanie ma charakter obowiązkowy – obowiązek ten wynika z ustawy o statystyce publicznej. Odbywa się w formie samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego z respondentką/respondentem, prowadzonego przez ankieterów statystyki publicznej – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach. 

Jeśli chcemy potwierdzić tożsamość ankietera – upewnić się, że rzeczywiście rozmawiamy z pracownikiem realizującym badanie – możemy zadzwonić pod nr 32 77 91 291 lub 695 255 244 albo napisać mejla na adres D.Gwozdz@stat.gov.pl. Ankietera możemy zweryfikować także poprzez formularz online. 

Infolinia badania dostępna jest pod nr 22 279 99 99.

Page generated in 0.0168 seconds.