Z ostatniej chwili

Baza ofert pracy dla pracowników nauki i studentów z Ukrainy

2022-05-24 12:28:30 informacje
img

Według szacunków nawet ponad 50 tys. naukowców musiało opuścić Ukrainę z powodu rosyjskiej agresji. Z myślą o nich powstała globalna baza ofert zatrudnienia, stworzona przez ruch Science For Ukraine. 

Niemal każda gmina i powiat w Polsce od tygodni przyjmują ogromne liczby uchodźczyń/uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy – są wśród nich zarówno pracownicy uczelni ukraińskich, jak i studentki/studenci. Dlatego powstała baza danych, która może im pomóc w znalezieniu zajęcia lub kontynuowaniu studiów. 

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje Ukrainkom i Ukraińcom różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe stypendia (3-, 6- i 12-miesięczne) lub stałą pracę – również na odległość. Ukraińskie Ministerstwo Nauki szacuje, że około 30 proc. pracownic/pracowników nauki (ponad 50 tys.) musiało opuścić swój kraj, a duża część z pozostałych, którzy zmienili miejsce pobytu w granicach Ukrainy, jest bez pracy lub zarabia 30 proc. tego co dawniej.

Baza danych jest efektem pracy ponad 150 wolontariuszek i wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine (Nauka dla Ukrainy) Zainicjowały go m.in. polskie uczelnie. Celem ruchu jest monitorowanie pojawiających się potrzeb, pośredniczenie w kontaktach, ale przede wszystkim integrowanie informacji o ofertach pracy z całego świata w bazach danych i udostępnianie ich wszystkim potrzebującym.

Baza zawiera obecnie prawie 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z ponad 50 krajów. Samych ofert z Polski jest ponad 160. Z bazy można skorzystać poprzez tę stronę https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions. 

Opisy wakatów są w języku angielskim.

Page generated in 0.0243 seconds.