Z ostatniej chwili

Bezpieczny rower

2020-06-25 12:03:38 informacje
img

Rozpoczęła się akcja #BEZPIECZNY ROWER, której pomysłodawcą jest Wydział Ruchu Drogowego w Częstochowie przy współpracy z Fundacją Eltrox i Zarządem Terenowym NSZZP w Częstochowie. Przedsięwzięcie adresowane jest do wszystkich użytkowników jednośladów i powstało, by każda wakacyjna podróż była radosnym wspomnieniem. Film propagujący bezpieczeństwo rowerzystów będzie wyświetlany podczas zajęć online w szkołach i na półkoloniach oraz udostępniony w sieci.

Częstochowska drogówka zainaugurowała akcję #Bezpieczny Rower. Sierż. sztab. Mariola Kowalczyk-Trąbska i st. sierż. Aneta Saternus przeprowadziły zajęcia online z uczniami szkoły podstawowej Sokrates, Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle i Szkoły Podstawowej nr 9 z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas prelekcji obecni byli również zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Częstochowie asp. sztab. Tomasz Gromek, przewodniczący ZT NSZZP w Częstochowie st. asp. Arkadiusz Kobiela i przedstawiciel fundacji Eltrox Maciej Gołębiowski. 

Tematem przewodnim spotkania z 10-latkami było bezpieczeństwo rowerzystów. Z filmu promującego przedsięwzięcie dzieci dowiedziały się, jak prawidłowo poruszać się po drodze, jakie obowiązkowe wyposażenie powinien mieć każdy rower, by został dopuszczony do ruchu oraz dlaczego tak ważne jest używanie odblasków i kasku ochronnego. 

Akcja będzie prowadzona przez wakacje w placówkach oświatowych, prowadzących półkolonie dla dzieci i opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta i powiatu częstochowskiego. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych rowerzystów, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni w przypadku zderzenia z pojazdem.

W ramach prowadzonej akcji ogłoszony został konkurs, w którym główną nagrodą jest rower. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu przedstawiającego przygotowanie do bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze.

 

Rowerem po drodze

Rowerzysta jest obowiązany:

 • w pierwszej kolejności korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów
 • zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się chodnikiem lub po drodze dla rowerów i pieszych.

Jeśli w pobliżu nie ma drogi przeznaczonej dla ruchu rowerów, kierujący jednośladem powinien korzystać z pobocza. Jeśli jednak stan nawierzchni lub inne warunki nie sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z pobocza, wtedy dopiero może poruszać się po jezdni jak najbliżej jej prawej krawędzi.

Rowerzysta na chodniku:

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

 • opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Z dzieckiem na rowerze

 • Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.
 • Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

Rowerzysta a przejście dla pieszych

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, rowerzysta jest obowiązany zatrzymać rower i przeprowadzić go bezpiecznie na drugą stronę jezdni.

Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
 • czepiania się pojazdów,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych uczestników ruchu. Przede wszystkim kierowców samochodów, którzy powinni respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskazanych przepisami, i tak:

 • zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,
 • jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,
 • przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
 • kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

Page generated in 0.0156 seconds.