Z ostatniej chwili

Bezpłatne szkolenie o Funduszach Europejskich

2020-09-03 11:25:37 informacje
img

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje o bezpłatnym szkoleniu pt. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej. Poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Tematyka szkolenia służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się 11 września w  Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (ul. Wały Dwernickiego 117/121, Sala wystawiennicza). Rejestracja uczestników: 8.45 – 9.00, a potrwa ono od 9.00 do 13.30. 

Tematyka szkolenia:

1.    Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

2.    Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych 1.2.1 POWER i 7.3.3 RPO WSL, środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

3.    Przedstawienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

4.    Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie, analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, wymagane załączniki.

5.    Pytania i odpowiedzi.

Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl 

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu drogą e-mail. Ze względów bezpieczeństwa w szkoleniu może uczestniczyć max. 15 osób. Organizatorzy proszą o zasłonienie ust i nosa maseczką ochronną.

Osoby niepełnosprawne proszone są o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie organizatorzy mogliby zapewnić. Szkolenie jest bezpłatne -informuje Małgorzata Wolińska, specjalista ds. funduszy europejskich.

Kontakt: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl ; lub tel. 34/3605687, 34/3245075.

Page generated in 0.0136 seconds.