Z ostatniej chwili

Bieżące utrzymanie dróg – zakres prac

2022-06-27 12:35:55 informacje
img

W Częstochowie – oprócz większych inwestycji drogowych – trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem, w tym remonty i naprawy cząstkowe czy równanie dróg gruntowych, zlecane przez Miejski Zarząd Dróg – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Istotną rolę w mieście spełniają także czyszczenie nawierzchni ulic, chodników i dróg rowerowych, darniowanie tychże, odtwarzanie oznakowania poziomego czy konserwacja urządzeń infrastruktury drogowo-odwodnieniowej. 

Oto lista części realizowanych na zlecenie MZD przedsięwzięć z w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

 

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych realizowane w ostatniej dekadzie czerwca, w ostatnich lub najbliższych dniach – prace prowadzone są m.in. w ciągu ulic: 11 Listopada, Mała Warszawka, Olszowa, Sportowa, Sokola, Łokietka, Turkusowa, Trzcinowa, Pastelowa, Sabinowska (rej. posesji 34), Pirotechników, Czeremchowa, Kusocińskiego, Rzędziana, Soplicy, Wojskiego, Juranda, Zamiejska, Szarych Szeregów, Nieduża; ponadto prace poprawkowe w ul. Kucelin-Łąki, a naprawy patcherem w ulicach: Cieszyńskiej, Kartuskiej i Pienińskiej. 

Dopiero od 1 lipca układany będzie natomiast dywanik z frezu w ul. Wrzosowej (nastąpiło przesunięcie terminu wykonania prac ze strony wykonawcy). Obecnie trwają prace przy wymianie zniszczonej nawierzchni na fragmencie drogi w ul. Racławickiej na wysokości Hotelu Mercure Patria (odcinek Racławickiej od ul. Żwirki i Wigury do ul. Popiełuszki jest czasowo wyłączony z ruchu).   

Kolejne tego typu remonty w następnych tygodniach. 

 

Równanie dróg gruntowych – pracami aktualnie objęte są ulice: Gdańska, Toruńska, Suwalska, Wichrowa, Sudecka, Huculska, Józefata, Przelotna, boczna od Wielkoborskiej - dojazd do ogródków działkowych – prace będą kontynuowane w kolejnych tygodniach także w innych lokalizacjach. 

 

Czyszczenie ulic, chodników, ścieżek rowerowych – w zależności od standardu drogi sprzątanie w ramach stałego utrzymania odbywa się od 8 razy w ciągu miesiąca (ścisłe centrum miasta), przez 4 razy w ciągu miesiąca (układ komunikacyjny wokół centrum miasta), po 2 razy w ciągu miesiąca (drogi poza centrum miasta). Ponadto realizowane są także prace interwencyjne w zakresie czyszczenia ulic. Realizacja najczęściej w nocy. 

 

Darniowanie chodników i dróg rowerowych - chodnik i ścieżka rowerowa ul. Obrońców Westerplatte (strona południowa), chodnik ul. Kisielewskiego – odcinek od Traugutta do Dmowskiego str. zachodnia (+ 2 przejścia dla pieszych), chodnik ul. Rakowska str. północna (+ 10 wysepek na odcinku od Limanowskiego do Jesiennej ), chodnik ul. Limanowskiego str. zachodnia odcinek od Żareckiej do Rakowskiej, chodnik ul. Bugajska str. południowa – odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Szerokiej, chodnik ul. Bohaterów Katynia str. wschodnia odcinek od Różanej do Smolnej; 

 

Utrzymanie kanalizacji deszczowej – polegające na czyszczeniu wpustów na terenie miasta zgodnie z harmonogramem 

 

Utrzymanie rowów i cieków - koszenie i odmulanie rowy obok dawnego Tesco - kontynuacja prac.

 

Odtwarzanie oznakowania poziomego przeznaczonego dla wszystkich uczestników ruchu drogowego – po odtworzeniu stosownego oznakowania w strefie płatnego parkowania finalizowana jest poprawa oznakowania w ciągu dróg krajowych na terenie Częstochowy, co potrwa do końca czerwca; następnie oznakowanie poziome odtwarzane będzie do końca lata na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach miasta. Wszędzie oznakowanie odtwarzane jest w możliwie pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Szereg prac z powyższego zakresu zostało już wykonanych po zimie w większości rejonów miasta, jednak do końca lata możemy się spodziewać kontynuacji w każdej z branż w całej Częstochowie. Większość robót może być realizowana tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, a część z nich może generować czasowe utrudnienia.

 

Na zdjęciu z 24 czerwca: prace na ul. Racławickiej

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.