Z ostatniej chwili

By zapobiegać bezdomności zwierzaków

2022-05-05 21:15:54 informacje
img

Obowiązkowi ustawowemu – jak co roku – stało się zadość. Rada Miasta uchwaliła program na rzecz bezdomnych czworonogów – opieki nad nimi i zapobiegania samemu zjawisku ich bezdomności. Na realizację zapisów programu jest w budżecie 1 mln 365 tys. zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.    
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zapobieganie ich bezdomności i zapewnienie opieki tym, które dotyka, należy do zadań własnych gminy, a odpowiedni program w tych kwestiach Rada Gminy określa poprzez uchwałę.
Czego dotyczy ten program? Najkrócej: całości działań na rzecz zwierząt w potrzebie, które znajdują się na terenie miasta, a więc m.in. zapewnienia im schroniska, opieki nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmiania) czy ich sterylizacji bądź kastracji – warto powtarzać przy każdej okazji, że zabiegi te są najskuteczniejszym sposobem ograniczenia populacji kotów w przestrzeniach miast. W programie jest też mowa o poszukiwaniu opiekunek bądź opiekunów dla bezdomnych zwierząt czy całodobowej opiece weterynaryjnej, która jest nie do przecenienia np. gdy zwierzak zostaje poszkodowany na skutek zdarzenia drogowego. A to tylko niektóre, ważniejsze kwestie, o których wspomina program.
Prezydent miasta przekazał projekt programu do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, organizacjom społecznym, które w statucie mają działania na rzecz ochrony zwierząt oraz zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Program zaopiniowała też Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Na realizację programu zabezpieczono w budżecie Częstochowy ok. 1 mln 365 tys. Największa część tych pieniędzy, bo 1 mln 200 tys. zł, pójdzie na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – zajmuje się tym, na zlecenie miasta, częstochowski oddział Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.
Na sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności zapisano 30 tys. zł, a na opiekę nad nimi (w tym karmę i domki) – 10 tys. zł. Na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów mających opiekunów jest 119 tys. zł.
Z pełną treścią programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Częstochowy  (program jest załącznikiem do uchwały Rady Miasta).
O Schronisku przy ul. Gilowej pamiętają też częstochowskie miłośniczki i miłośnicy zwierząt – zorganizowani i niezorganizowani – wspierając je kupowaną z własnej kieszeni karmą czy bardzo potrzebnym, bo szybko zużywającym się żwirkiem do kocich kuwet. Pod koniec kwietnia Zespół Szkół Gastronomicznych przekazał Schronisku karmę suchą i mokrą dla psów i kotów oraz koce. To efekt zbiórki zorganizowanej w częstochowskich szkołach i przedszkolach w pierwszej połowie marca.

Na zdjęciu: koteczka Bakalia ze Schroniska przy ul. Gilowej (wszystkie koty i psy czekające na dom można obejrzeć w zakładce „Adopcja" na stronie placówki)

Page generated in 0.0224 seconds.