Z ostatniej chwili

Czas na staż – nabór pracodawców

2024-05-16 10:59:44 informacje
img

Czas na staż – nabór pracodawców

 

 

Miasto ogłosiło nabór dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla blisko tysiąca uczniów szkół technicznych i branżowych w ramach unijnego projektu. Obejmuje on 43 kierunki kształcenia – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

 

Częstochowa, chcąc nadal inwestować w zawodową przyszłość częstochowskiej młodzieży, pozyskała 3,8 mln zł nowych środków unijnych na wdrożenie nowego programu stażowego „Czas na staż” (wartość projektu to ponad 4,2 mln zł). To kolejny projekt wpisujący się w założenia miejskiego programu „Teraz Lepsza Praca”, kontynuujący kierunek współpracy na linii biznes-samorząd-szkoły wypracowany w kolejnych edycjach wcześniejszej „Zawodowy współpracy”.

– Projekt „Czas na staż” zakłada z jednej strony wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w realnych warunkach pracy, z drugiej – jest to ukłon w kierunku firm, które kształcąc praktycznie uczniów, mają szansę przygotować sobie przyszłe kadry i wyszkolić potencjalnych pracowników – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dwa miesiące temu odbył się pierwszy nabór dla uczniów, w którym zgłosiło się 900 osób pragnących skorzystać z płatnych staży. Projekt zakładał  organizację staży uczniowskich dla 957 uczniów i uczennic (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), w trzech naborach, tymczasem już w pierwszym uzyskano niemal docelową liczbę kandydatów.  Przypomnijmy, że staże realizowane będą u pracodawców w wymiarze 150 godzin na osobę, a w stażowym programie weźmie udział 16 częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia w 43 kierunkach kształcenia. Uczniowie i uczennice otrzymają stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę (kwota, jaka przeznaczona jest na realizację całego stażu dla jednego ucznia, to 3.841,50 zł, zawiera stypendium oraz koszty po stronie pracodawcy). Ze środków programu pokryty będzie zakup niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych, koszt szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego, badań lekarskich (o ile są wymagane) oraz wynagrodzenie opiekuna stażysty.

W trakcie realizacji staży w czasie pięciu edycji projektu „Zawodowa współpraca” Urząd Miasta nawiązał współpracę z ponad stu pracodawcami, więc i tym razem liczy na duże zainteresowanie.

Ogłoszenie o naborze i wszystkie dokumenty, które należy złożyć znajdują się na stronie internetowej: www.czestochowa.pl/nabor-pracodawcow.

Każdy pracodawca zapewni odpowiednie stanowisko pracy, przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych i regulaminu pracy, nadzór nad odbywaniem stażu, monitorowanie nabywania umiejętności, wydanie dokumentu o ukończeniu stażu. Każdemu uczniowi/uczennicy zostanie przydzielony opiekun/ka.

Staże mogą być realizowane u podmiotów działających na terenie Częstochowy lub poza nim, o ile uczestnicy/uczestniczki projektu będą zainteresowani odbyciem takiego stażu.

Firmy będą mogły realizować staże, jeżeli spełniają następujące warunki:

- nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań podatkowych

- nie pozostają w stanie upadłości lub likwidacji

- dysponują przynajmniej 1 osobą, która będzie pełniła obowiązki opiekuna stażystów.

Projekt „Czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.03-Kształcenie zawodowe. Będzie realizowany do sierpnia 2027 r. W związku z dużym zainteresowaniem miasto nie wyklucza starań o środki na jego kolejne edycje.

W spotkaniu prasowym związanym z rozpoczęciem naboru dla pracodawców uczestniczyli – oprócz prezydenta miasta – zastępca prezydenta Piotr Grzybowski, Aleksandra Bożek – zastępczyni naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM oraz kierowniczka Centrum Obsługi Inwestora UM Anna Tymoshenko. 

 

Oto wykaz kierunków kształcenia w szkołach technicznych i branżowych objętych projektem:

1. technik programista

2. technik informatyk

3. technik teleinformatyk

4. technik grafiki i poligrafii cyfrowej

5. technik fotografii i multimediów

6. technik ekonomista

7. technik rachunkowości

8. technik handlowiec

9. technik spedytor

10. technik logistyk

11. technik przemysłu mody

12. technik reklamy

13. technik stylista

14. technik usług fryzjerskich

15. technik aranżacji wnętrz

16. technik architektury krajobrazu

17. technik organizacji turystyki

18. technik hotelarstwa

19. hotelarz

20. technik żywienia i usług gastronomicznych

21. kucharz

22. kelner

23. technik budownictwa

24. technik inżynierii sanitarnej

25. monter sieci i instalacji sanitarnych

26. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

27. monter konstrukcji budowlanych

28. technik transportu drogowego

29. technik elektronik

30. technik elektryk

31. elektryk

32. technik mechanik

33. technik mechanik lotniczy

34. technik mechatronik

35. technik pojazdów samochodowych

36. kierowca mechanik

37. mechanik pojazdów samochodowych

38. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

39. operator obrabiarek skrawających

40. technik geodeta

41. technik robotyk

42. drukarz offsetowy

43. technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0184 seconds.