Z ostatniej chwili

Częstochowa dla medyków – kolejny nabór na stypendia

2024-07-04 11:18:49 informacje
img

Częstochowa dla medyków – kolejny nabór na stypendia

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zaprasza studentki i studentów VI roku kierunków medycznych oraz III i V roku kierunków pielęgniarskich do skorzystania z programu stypendialnego "Częstochowa dla Medyków". Przedłużył czas realizacji miejskiego programu do końca czerwca 2025 r. Nabór wniosków trwa do końca września tego roku – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Program co roku ma zachęcać przyszłych lekarzy i pielęgniarki, aby związali się z Częstochową na jak najdłużej i podjęli pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym, borykającym się z brakami kadry medycznej. – Jest szansą nie tylko na poprawę sytuacji kadrowej w szpitalu, ale i na wzmocnienie opieki samych pacjentów – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Jeśli chodzi o lecznictwo i usługi medyczne świadczone na wyższym poziomie, to planujemy kolejne innowacyjne rozwiązanie. Dążymy do powołania w Częstochowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Taki krok pozwoli rozwinąć działalność leczniczą w mieście, a także zapewnić lepszą opiekę naszym mieszkankom i mieszkańcom. Będą mogli oni liczyć na krótsze kolejki do lekarzy specjalistów oraz szerszą możliwość diagnostyki, dzięki inwestycjom w infrastrukturę i sprzęt medyczny.

O stypendium mogą się ubiegać studentki i studenci VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się podjąć zatrudnienie (przynajmniej przez 3 lata) w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Miasto Częstochowa jest organem założycielskim.

Kolejny raz o stypendium mogą się starać  także studentki i studenci ostatniego roku kierunku pielęgniarskiego I i II  stopnia – jednak dotyczy to tylko uczelni z terenu Częstochowy. O stypendium mogą się ubiegać osoby, które po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu w ciągu maksimum 3 miesięcy zdecydują się na pracę w częstochowskim szpitalu miejskim przez co najmniej 3 lata.

Stypendium dla studentów i studentek pielęgniarstwa wynosi 1 tys. zł miesięcznie, a dla studentów i studentek kierunku lekarskiego 2 tys. zł i jest przyznawane na okres 9 miesięcy. Mogą na nie liczyć ci, którzy zaliczyli w terminie przedostatni rok studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną średnią ocen – w przypadku kierunku lekarskiego to 3,5, a pielęgniarskiego 4,0.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 września 2024 r. na adres Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem „Częstochowa dla Medyków”.

 

Odpowiednie dokumenty dla starających się o stypendium – na stronie https://www.czestochowa.pl/czestochowa-dla-medykow-kolejny-nabor-na-stypendia

Page generated in 0.0169 seconds.