Z ostatniej chwili

Częstochowa podwójnie nagrodzona w badaniu „Miasto z klimatem”

2020-11-13 13:24:01 informacje
img

Częstochowa zdobyła dwie nagrody w ogólnopolskim badaniu „Miasto z Klimatem”. Została wyróżniona za odpady zebrane selektywnie oraz w kategorii gospodarka wodno-ściekowa. Liderów badania w poszczególnych kategoriach, a także najlepsze projekty inwestycyjne wyłoniono w czasie konferencji „Ekosfera” towarzyszącej dorocznym targom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju POLECO w Poznaniu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Celem projektu „Miasto z Klimatem”, któremu patronuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jest wspieranie proklimatycznej i ekologicznej transformacji polskich miast. W ramach badania przeanalizowano postęp miast w różnych sferach polityki klimatycznej.

Spośród kilkuset zgłoszeń wyłoniono liderów, którzy w poszczególnych kategoriach, takich jak zieleń miejska, gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność, gospodarka wodno-ściekowa oraz jakość powietrza, dokonali największych postępów w ostatnich latach i mogą stanowić inspirację dla pozostałych samorządów w Polsce.

Badanie przeprowadzono na podstawie analizy danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny, inspekcje ochrony środowiska oraz pozyskanych bezpośrednio od samorządów. Celem badania było docenienie miast podejmujących działania na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy sytuacji ekologicznej i bezpieczeństwa.

W  badaniu „Miasto z klimatem - Lider w kategorii”, oprócz Częstochowy, w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców nagrody otrzymały: Bytom – za powierzchnię parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej, Poznań – za zrównoważoną mobilność oraz Gdańsk – za jakość powietrza. W kategorii miast poniżej 100 tysięcy wyróżniono: Ćmielów, Śmigiel, Bełchatów, Mogielnicę oraz Chrzanów.  

W czasie konferencji „Ekosfera” Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło też laureatów konkursów „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” oraz „Dom z Klimatem”.

„Ekosfera” to tradycyjne forum towarzyszące targom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju POLECO w Poznaniu. Ze względu na sytuację pandemiczną odbyła się w tym roku w formule on-line z dostępem dla wszystkich zainteresowanych.

Głównymi tematami debat „Ekosfery” (9-10 XI) były: transformacja energetyczna, adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie odporności na wyzwania klimatyczne, rozszerzona odpowiedzialność producentów, energetyka jądrowa, energetyczna rewolucji offshore na Morzu Bałtyckim, elektromobilność, odnawialne źródła energii oraz wdrażanie modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Debata pt. „Innowacja i sprawiedliwa transformacja energetyczna” odbyła się m.in. z udziałem ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki oraz przedstawicieli: NFOŚiGW, Polskiej Spółki Gazownictwa, BOŚ Banku, grupy ENEA i Polskiej Grupy Energetycznej.

Page generated in 0.0155 seconds.