Z ostatniej chwili

Dla osób ze szczególnymi potrzebami – nowy standard miejskich imprez

2022-07-06 11:12:32 informacje
img

Spotkanie prasowe poświęcone nowej regulacji dotyczącej organizacji miejskich imprez plenerowych odbyło się w Urzędzie miasta wczoraj, we wtorek 5 lipca. W nowej regulacji chodzi o to, by osoby ze szczególnymi potrzebami miały gwarancję komfortowego, pełnego udziału w plenerowych wydarzeniach. Nowe wytyczne są wiążące dla organizatorów miejskich, a dla zewnętrznych – zalecane – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Nowe zarządzenie – a zatem nowe prawo lokalne – obowiązuje od 24 czerwca. Dotyczy specjalnych regulacji organizowania plenerowych imprez, których uczestniczkami i uczestnikami są także osoby z rozmaitymi niepełnosprawnościami, ograniczeniami i specjalnymi potrzebami. Mają one oczywiste prawo korzystania z wydarzeń masowych w sposób komfortowy, pozbawiony przeszkód, a zatem pełny i satysfakcjonujący. 

– Od dłuższego czasu staramy się, aby polityka równościowa była w mieście jak najszerzej stosowana, a osoby ze szczególnymi potrzebami dobrze czuły się m.in. podczas imprez miejskich – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Teraz postanowiliśmy – na wniosek społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami – przyjąć konkretne miejskie wytyczne, które na stałe wprowadzają standardy ułatwiające dostęp do miejskich wydarzeń plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wytyczne są obowiązkowe dla wszystkich jednostek miejskich, będą też rekomendowane innym organizatorom imprez masowych w mieście.

Troska o komfort osób z niepełnosprawnościami podczas wydarzeń „pod gołym niebem”, istotna dla samorządu jako organizatora miejskiej oferty kulturalnej już wcześniej, została zatem teraz sformalizowana jako akt prawa lokalnego – podobnie jak miało to miejsce w przypadku wytycznych dotyczących projektowania przyjaznej dla osób z ograniczeniami infrastruktury miejskiej. 

– Trzy lata temu wprowadziliśmy wytyczne do projektowania przestrzeni miejskiej w celu likwidacji barier architektonicznych. Udało się dzięki temu doprowadzić do tego, że np. wszystkie nowe perony komunikacji miejskiej budowane w Częstochowie zawierają już piktogramy dla osób niewidomych i niedowidzących – przypomina Tomasz Tyl, społeczny rzecznik osób z niepełnosprawnościami. – Teraz jesteśmy prawdopodobnie pierwszym miastem, które przyjęło tak precyzyjne standardy organizacji imprez masowych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.    

I tak: wybór miejsca (poza siedzibą organizatora) ma być zgodny z zasadami dostępności architektonicznej – z parkingiem i wygodnym dojazdem komunikacją miejską. Należy również opracować opis dotarcia. Podczas imprez będzie działał punkt oferujący pomoc i informacje o dostępności. Wydzielona będzie strefa dla osób z niepełnosprawnością ruchową – z oddzielnym wejściem, do którego dostęp nie będzie ograniczony przez innych uczestników, miejscami siedzącymi i dodatkową ochroną. Innym zaleceniem będzie pierwszeństwo w punktach gastronomicznych czy handlowych dla osób z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży. W strefie toalet będzie się też musiała znaleźć co najmniej jedna o odpowiednio przestronnym wnętrzu, z uchwytami przy ścianach i antypoślizgową podłogą. 

5 lipca podczas briefingu w Urzędzie Miasta o wszystkich tych regulacjach przedstawicielom mediów opowiadali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, społeczny rzecznik Tomasz Tyl oraz Aleksander Wierny, kierujący Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu UM. Wydział ten jako pierwsza komórka organizacyjna zastosował się do tych wytycznych przy okazji niedawnego Festiwalu Frytka OFF w Parku Lisiniec.    

 

Na zdjęciu: spotkanie z mediami ws. nowych wytycznych 

Fot. Łukasz Kolewiński / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0183 seconds.