Z ostatniej chwili

Dla wyróżniających się seniorek i seniorów

2023-09-11 11:33:22 informacje
img

Do 29 września można składać wnioski o nagrodę „Częstochowski Aktywny Senior” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Celem konkursu jest nagradzanie inicjatyw lub przedsięwzięć organizacji pozarządowych, innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz seniorów i seniorek aktywnych na rzecz swojej grupy. Konkurs promuje wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Częstochowie.

Nagroda Częstochowski Aktywy Senior jest przyznawana w następujących kategoriach:

* Senior – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej;

* Seniorka – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej;

* Klub seniora / Dzienny Dom Seniora – klub seniora, Dzienny Dom Seniora, który wyróżnia dużą aktywnością względem swoich członków oraz społeczności lokalnej poza wsparciem własnych członków – zgłoszenie dotyczy klubu, nie osoby fizycznej;

* Projekt /inicjatywa dla seniorów – organizacja pozarządowa, inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy, podmiot nieformalny oraz instytucja publiczna, która w danym roku prowadziła lub prowadzi projekt skierowany do seniorów z miasta Częstochowy;

* Oddany seniorom – osoba fizyczna poza kategorią wiekową 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością i wsparciem społeczności senioralnej miasta Częstochowa – wyróżnienie przyznawane przez Miejską Radę Seniorów w Częstochowie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych Senioraliów.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod tym linkiem: https://www.czestochowa.pl/czestochowski-aktywny-senior

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0157 seconds.