Z ostatniej chwili

Dodatkowe punkty obsługi interesantów

2020-05-07 12:01:48 informacje
img

Od 5 maja przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona czynne są dwa dodatkowe okienka bezpośredniej obsługi interesantów. Przeznaczone zostały dla osób załatwiających sprawy związane z rejestracją pojazdów i dowodami osobistymi. Wcześniej niezbędny jest jednak kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskich i rezerwacja terminu spotkania - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W Urzędzie Miasta Częstochowy nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią, ale sukcesywnie rozszerzany jest zakres bezpośredniej obsługi interesantów, aby ułatwić mieszkankom i mieszkańcom załatwianie spraw. Zwłaszcza związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej. Dlatego – oprócz funkcjonującego już przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 punktu kancelaryjnego (w godz. 8.00-15.00) – działają tam od wtorku dwa nowe stanowiska. Są to okienka Wydziału Spraw Obywatelskich do rejestracji pojazdów i wydawania dowodów osobistych. Każdorazowo niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Kolejne osoby zgłaszające się do wydziału są zapisywane na wolne terminy w celu bezpośredniego załatwienia sprawy w okienku.
Oczywiście nadal możliwe (i polecane) jest wysłanie stosownego wniosku pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną (poprzez platformy ePUAP, SEKAP). Tryb załatwienia własnej sprawy każdorazowo najlepiej uzgodnić z Urzędem Miasta drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej. 
Poza punktem kancelaryjnym przyjmującym dokumenty i nowymi okienkami bezpośredniej obsługi w uzasadnionych przypadkach dla interesantów dostępne są punkty informacyjno-konsultacyjne w holach wejściowych budynków przy ul. Śląskiej i Waszyngtona. Może w nich przebywać osoba załatwiająca daną sprawę, ale również wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem UM. Kontakt odbywa się przy wydzielonym stanowisku z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie wydawania aktów stanu cywilnego dostępne są również w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha. Przy załatwianiu spraw związanych z aktami stanu cywilnego także interesanci proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny z USC.
Urzędowe opłaty należy obecnie wnosić przelewem bankowym, najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0157 seconds.