Z ostatniej chwili

Dostępny lekarz - nabór wniosków

2020-07-20 17:17:44 informacje
img

Do 30 września studenci VI roku kierunków medycznych, by związać się zawodowo z Częstochową, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu ,,Dostępny Lekarz” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Program ma zachęcić przyszłych lekarzy, aby związali się z Częstochową na jak najdłużej. 

O stypendium mogą się ubiegać studentki i studenci VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się pracować (przynajmniej przez 3 lata) w publicznym podmiocie leczniczym, którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. 

Stypendium pieniężne (maksymalnie 2 tys. zł) będzie przyznawane na okres 9 miesięcy (czyli tyle, ile trwa rok akademicki). Mogą na nie liczyć ci, którzy zaliczyli w terminie V rok studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną średnią ocen (minimum 3,5).

Stypendystom nie będzie wolno powtarzać roku, na który złożyli wniosek o stypendium. Nie będą mogli też korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów. 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dostępnych na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=14316) można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 września na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem „Dostępny Lekarz”.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0149 seconds.