Z ostatniej chwili

Działają znów poradnie psychologiczno-pedagogiczne

2020-05-08 13:23:13 informacje
img

Od poniedziałku 4 maja przywrócono działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Umożliwia to przede wszystkim wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Szczegółowe zasady prowadzenia pracy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ujęły opracowane Procedury Postępowania Przeciwepidemicznego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Dla klientów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych opracowano Ogólne zasady planowania wizyt.   
Zgłoszenia do Poradni przyjmowane są telefonicznie lub poprzez e-mail.
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, tel. 34/361 94 34, e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, tel. 34/362 24 24, e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, tel. 34/363 25 50, e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl
* Centrum Informacji Zawodowej tel. 34/361 93 92, e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
Od 4 maja została przywrócona działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. Umożliwia to realizację zadań związanych zwłaszcza z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.
Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej ZPPP: http://zppp.ids.czest.pl/

 

Page generated in 0.0166 seconds.