Z ostatniej chwili

Dzieci wracają do szkół

2020-05-25 10:45:01 informacje
img

Od 25 maja, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są przywracane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W sumie do najmłodszych klas szkół prowadzonych przez częstochowski samorząd uczęszcza 4990 dzieci. Rodzice/opiekunowie tylko 423 zadeklarowali chęć powrotu do szkół.
Wcześniej w Częstochowie wznowiło działalność kilkanaście miejskich przedszkoli oraz żłobek. 
Od poniedziałku możliwe też będą konsultacje z nauczycielami w szkołach dla uczniów 8 klas, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły się odbywać indywidualnie lub w małych grupach. W szkołach podstawowych będą też działać biblioteki.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0137 seconds.