Z ostatniej chwili

Dzień Studenta

2022-11-21 11:19:16 informacje
img

17 listopada to w kalendarzach Międzynarodowy Dzień Studenta, dlatego studenci Politechniki Częstochowskiej przyszli w tym dniu na zajęcia ubrani w barwach swojego wydziału. 

Na Politechnice Międzynarodowy Dzień Studenta obchodzono już od poniedziałku. Wtedy na Wydziale Infrastruktury i Środowiska PCz odbyły się zajęcia integrujące studentów pierwszego roku studiów. Rozwiązywali kalambury, sprawdzali, czy makaron spaghetti nadaje się na surowiec budowlany, tworzyli hasła reklamowe kierunków, które studiują. Podczas gry terenowej szukali sal wykładowych, dziekanatów i nauczycieli akademickich. Nowi studenci poznali również prawa i obowiązki studenta, ofertę kół naukowych, warunki, jakie trzeba spełnić, aby wziąć udział w studenckiej wymianie w ramach programu Erasmus+ oraz zasady współpracy z Biurem ds. osób z niepełnosprawnościami. 

We wtorek i środę odbyły się IV Europejskie Dni Kariery, podczas których studenci brali udział w warsztatach świadomego planowania swojego kariery oraz poznawali oferty firm z regionu częstochowskiego. 

We wtorek również w Akademickim Centrum Klubu Politechniki w ramach projektu Żakart wystąpił Teatr Studencki „Wyjście ewakuacyjne” z Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na Politechnice Częstochowskiej studiuje niemal 3 tys studentów, z których 10 %  to osoby z 30 krajów nie tylko europejskich, ale i pozaeuropejskich. Politechnika jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w regionie.

Page generated in 0.0166 seconds.