Z ostatniej chwili

Finał projektu „Częstochowa wolna od przemocy”

2021-11-04 12:38:03 informacje
img

Projekt „Częstochowa wolna od przemocy” podsumowany. Realizowano go w ramach szeroko pojętej profilaktyki antyprzemocowej pod hasłem „Strefa Empatii”.  Spotkanie podsumowujące odbyło się w siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Realizatorem był Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we współpracy z pełnomocniczką prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia, pod patronatem Urzędu Miasta. 

Projekt trwał od listopada 2020 r. do października 2021 r. Chodziło w nim o zapobieganie zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Założeniem było dotarcie do pedagogów szkolnych, wychowawców i rodziców,  ale również do dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Częstochowie oraz przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji czy pogadanek dotyczących zjawiska agresji i przemocy.

Odbyło się 13 spotkań z dyrektorami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogami oraz rodzicami. Łącznie uczestniczyło w nich 609 osób. W związku z pandemią spotkania były realizowane z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość. Spotkania poruszały tematykę relacji rówieśniczych w sieci i cyberprzemocy, bezpieczeństwa dzieci w sieci, powszechnego używania urządzeń mobilnych (jako szansy lub zagrożenia dla więzi rodzinnych i międzyludzkich), rozpoznawania przemocy i agresji u dzieci w wieku przedszkolnym oraz radzenia sobie z tym problemem, pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu, lęku przed szkołą, depresji u młodzieży, emocji u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD,  psychologicznych różnic indywidualnych, doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także rówieśniczej interwencji kryzysowej. Wszelkie materiały i prezentacje opracowane przez prowadzących spotkania specjalistów ZPPP zamieszczono na stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych pod linkiem https://zppp.ids.czest.pl  

Czas pandemii spowodował zmianę harmonogramu i rodzaj podejmowanych działań, ale też wpłynął na ukierunkowanie na konkretne zadania wpisujące się w problematykę agresji i przemocy – zgodnie z zapotrzebowaniem szkół. Obserwowane nasilanie się trudności emocjonalnych uczniów po roku nauki zdalnej, a co za tym idzie, pojawianie się trudnych zachowań, jak również powrót do szkoły i konieczność odnalezienia się w postpandemicznej rzeczywistości ukierunkowały działania na problematykę ponownej integracji grup rówieśniczych w klasach. 

W maju i czerwcu zrealizowano warsztaty „Zobaczmy się na nowo” dla kadry nauczycielskiej, grona pedagogicznego pracującego z klasami IV-VIII szkół podstawowych  i ponadpodstawowych. Prowadziły je Agata Wierny, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans oraz Małgorzata Krakowska, koordynatorkę projektu.

W ramach projektu i przypadającego 23 lutego „Dnia walki z depresją” zorganizowano  dla nauczycieli i rodziców spotkanie online dotyczące depresji u dzieci i młodzieży. Zostały wyznaczone również konsultacyjne dyżury telefoniczne – zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców i nauczycieli.  

W miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie specjaliści ZPPP podejmowali działania profilaktyczne zapobiegające pojawianiu się agresji i przemocy u dzieci i młodzieży. W ramach szeroko pojętej profilaktyki zajęciami zostało objętych 147 dzieci. Tematyka warsztatów dotyczyła edukacji emocjonalnej, samooceny, poczucia własnej wartości czy umiejętności radzenia sobie ze złością.  

Funkcjonariusz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Daniel Zych systematycznie prowadził spotkania online dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych. Dotyczyły m.in. przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz dopalaczy i innych substancji zabronionych. W ponad 100 prelekcjach wzięło udział około 9500 uczniów i uczennic. 

Podczas podsumowania projektu wręczono nagrody laureatkom i laureatom konkursów (ogłoszonych w styczniu 2021 r. i przedłużonych do września w związku ze stanem pandemii). Były to dwa konkursy – plastyczny dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI oraz konkurs na krótki spot filmowy dla klas I-II szkół ponadpodstawowych BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz przyznała dwa wyróżnienia.

Laureatami konkursu POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI zostali: 

I miejsce – Zofia Dudek, SP nr 24 im. J.M. Szancera

II miejsce – Weronika Jeszka, SP nr 42 im. J. Brzechwy

III miejsce – Dominik Bińczyk, SP nr 42 im. J. Brzechwy

Wyróżnienia otrzymali: 

Zofia Burczy, SP nr 38 im. L. Zamenhofa 

Jan Gruca, SP nr 42 im. J. Brzechwy

 

Laureatami konkursu BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE zostali: 

I miejsce – Anastasia Babko, Zespołu Szkół im. gen W. Andersa

II miejsce – Wiktoria Brzeziecka i Julia Przygodzka, V LO im. A. Mickiewicza

III miejsce – Mateusz Łopat i Wiktoria Wojtysiak, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego

Podczas spotkania laureatki i laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. 

Tekst ilustrują niektóre z prac plastycznych nagrodzonych w konkursach.

Page generated in 0.0206 seconds.