Z ostatniej chwili

Formy rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy

2020-04-23 15:23:15 informacje
img

Bezrobotni i poszukujący pracy mogą się zarejestrować w PUP elektronicznie – przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP albo podczas wizyty osobistej w urzędzie. Wtedy jednak wcześniej trzeba wypełnić specjalny elektroniczny formularz lub umówić się telefonicznie.
Takie formy rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie obowiązują od 22 kwietnia.
1. Pełna rejestracja elektroniczna - złożenie wniosku o rejestrację podpisanego profilem zaufanym poprzez stronę www.praca.gov.pl   
Rejestracja nie wymaga wizyty w urzędzie - dniem rejestracji jest data zarejestrowania wniosku na stronie www.praca.gov.pl       
Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji.
Wezwanie na wyznaczony termin wraz z decyzją dot. ustalenia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku urząd wysyła za pośrednictwem systemu praca.gov.pl lub listownie.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek o założenie profilu ePUAP można złożyć poprzez stronę: http://pz.gov.pl
UWAGA!
Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w ankiecie system zaklasyfikuje Państwa do zarejestrowania jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
Status osoby bezrobotnej uprawnia m.in. do pobierania świadczeń, korzystania z form aktywizacji oferowanych przez urząd oraz do ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłku dla bezrobotnych.
2. Zgłoszenie do rejestracji w PUP – prerejestracja (8 osób dziennie)
W celu zgłoszenia do rejestracji należy wypełnić elektroniczny formularz, a system wyznaczy termin zgłoszenia się do rejestracji w urzędzie.
Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją - dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.
Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym przez system terminie (dzień-godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.
Dokumenty (oryginały i kserokopie) wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.
Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W celu dokonania zgłoszenia do rejestracji internetowej nie jest wymagane wcześniejsze założenie konta na portalu www.praca.gov.pl.
3. Wizyta osobista po umówieniu telefonicznym przez pracownika urzędu dla osób nie posiadających dostępu do komputera (4 osoby dziennie)
Umawianie wizyt odbywa się pod numerem telefonu: 34 370-61-43.

Page generated in 0.0199 seconds.