Z ostatniej chwili

Hulaj na hulajnodze bezpiecznie

2024-06-17 12:30:03 informacje
img

Hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Ta zależność to nie tylko przywileje, ale także obowiązki. Jeden z najgorętszych trendów miejskich ostatnich lat jest bezpieczny, pod warunkiem, że kierujący hulajnogą elektryczną przestrzega obowiązujących przepisów.

Szczególnie w centrum miasta hulajnoga elektryczna to szybki i wygodny sposób na przemieszczanie się. Dzięki niej unikamy stania w korkach, a przy okazji jest to czas przyjemnej aktywności. Nic dziwnego, że zazwyczaj w sezonie wiosenno-letnim przesiadamy się z samochodów na ten alternatywny środek transportu. Natomiast największymi entuzjastami hulajnóg są dzieci i młodzież, a do nas, dorosłych należy nauczenie ich zasad bezpiecznego użytkowania tego typu pojazdów.

Kierujący hulajnogami elektrycznymi byli sprawcami 264 wypadków w 2023 r. Te dane dotyczą obszaru całej Polski. Zachowanie użytkowników hulajnóg elektrycznych ma istotny wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie  przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się poważnymi urazami, a nawet śmiercią. W minionym, 2023 r., w  49 zdarzeniach na terenie całego kraju, sprawcy, kierujący takim środkiem transportu spowodowali wypadki drogowe, poprzez najechanie pieszego.

W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, do których należą także użytkownicy hulajnóg elektrycznych, a także kierujących pojazdami, policjanci apelują o rozwagę, przypominając obowiązujące przepisy i ostrzegając przed konsekwencjami, jakie czekają na łamiących prawo. 

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:
 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
 • zachowanie szczególnej ostrożności;
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą się poruszać hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu;

  • za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem przewidziano mandat 200 zł;
  • przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł;
  • kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu rowerem lub hulajnogą elektryczną przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) lub podobnie działającego środka mandat wynosi 1000 zł, w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) mandat wynosi 2500 zł;
  • za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych – kara w wysokości 100 zł.

Policja apeluje o bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego! Niech jazda będzie wyłącznie przyjemnością, a nie przyczyną tragedii.

Dagmara Mościńska /Policja Łódź/

Fot. Freepik

Page generated in 0.0168 seconds.