Z ostatniej chwili

Jak poszły egzaminy?

2022-07-09 14:34:41 informacje
img

Jak poszły egzaminy?
Częstochowscy ósmoklasiści uzyskali w tym roku na egzaminach lepsze wyniki niż w roku ubiegłym – wyższe niż średnie wojewódzkie. Odsetek zdanych w Częstochowie matur jest na poziomie średniej w województwie śląskim, ale część liceów jest w ścisłej czołówce - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.      
Co do ósmoklasistów, do egzaminu z języka polskiego przystąpiło w mieście 2545 uczniów. Średni wynik wyniósł w Częstochowie 64% (w regionie 60,75%).
Egzamin z matematyki zdawało 2543 uczniów - średni wynik w Częstochowie to 60% (w województwie 56,5%). Język angielski zdawało u nas 2553 uczniów. Średni wynik w mieście wyniósł 72%, w całym regionie śląskim - 67,7%.
Wyniki matur też były w Częstochowie na satysfakcjonującym poziomie, zwłaszcza w liceach. Ze szkół prowadzonych przez miasto należy wyróżnić I LO im. Słowackiego oraz III LO im. dra Biegańskiego, gdzie zdawalność wyniosła 99% (wśród innych częstochowskich szkół 100% zdanych matur odnotowała Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia oraz I Społeczne LO im. Herberta).
Kolejne miejskie placówki ze świetnym wynikiem matur to: IX LO im. Norwida (98%), II LO im. Traugutta, IV LO im. Sienkiewicza,V LO im. Mickiewicza oraz VII LO im. Kopernika (wszystkie 97%). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że maturę międzynarodową w „Traugucie” zdało 100% uczniów.
Ze szkół technicznych, w których uczniowie muszą dodatkowo mierzyć się z egzaminami branżowymi, dzięki którym otrzymują kwalifikacje zawodowe, wyniki matur zbliżone do średnich wyników liceów udało się uzyskać absolwentom i absolwentkom Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Sikorskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Żeromskiego. Techniczne Zakłady Naukowe przy dużej liczbie maturzystów mogą pochwalić się aż 86% zdawalnością egzaminu dojrzałości (przy średniej wojewódzkiej dla techników na poziomie 70%).
Odsetek zdanych matur w Częstochowie we wszystkich typach szkół (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) wyniósł 78%. Warto odnotować, że według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w Częstochowie do matur przystąpiło zdecydowanie najwięcej absolwentów szkół ponadpodstawowych (blisko 2,8 tys.) wśród wszystkich miast i powiatów województwa śląskiego.   
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0162 seconds.