Z ostatniej chwili

Konkurs na plakat Dnia Mediacji

2020-07-15 12:25:18 informacje
img

Do 6 września dzieci i młodzież mogą nadsyłać prace konkursowe na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Konkurs jest adresowany do uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma upowszechniać wiedzę na temat mediacji, zachęcać do korzystania z niej.

Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu promującego mediację – jako jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu. Praca powinna być w formacie PNG, JPG lub PDF, wykonana w dowolnym programie graficznym lub na papierze. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden plakat.

Jury  spośród zgłoszonych propozycji wybierze 12 najlepszych, w tym zwycięską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 rok, który trafi m.in. do sędziów koordynatorów ds. mediacji.

Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji. Ponadto najlepsi otrzymają  bezprzewodowe głośniki oraz opaski (zegarki) monitorujące codzienną aktywność fizyczną.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (zapisany w formacie pdf), należy przesłać mailem do 6 września na adres: zgloszenia.mediacje@ms.gov.pl, w temacie należy wpisać: KONKURS [nazwisko uczestnika].

Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z okazji przypadającego w październiku Dnia Mediacji.

Szczegóły, karta zgłoszeniowa oraz regulamin znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac

Page generated in 0.016 seconds.