Z ostatniej chwili

Kto ma prowadzić Filharmonię Częstochowską?

2023-10-31 10:30:30 informacje
img

Trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w statucie Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Chodzi o wspólne poprowadzenie tej instytucji kultury przez Miasto Częstochowa oraz Województwo Śląskie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Celem procedury jest poznanie opinii i propozycji mieszkanek i mieszkańców Częstochowy dotyczących konsultowanych treści.
Konsultacje odbędą się w dniach 30.10 - 5.11.2023 r.
Mieszkańcy mogą składać opinie i uwagi w wersji pisemnej:
1) w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13;
2) w Wydziale Kultury i Sportu, al. Najświętszej Maryi Panny 45a, pok. 17;
3) pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu);
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ks@czestochowa.um.gov.pl.

Page generated in 0.0158 seconds.