Z ostatniej chwili

Lepsze warunki i nowy oddział

2020-02-03 13:03:21 informacje
img

Przyjęcie większej liczby dzieci i poprawa warunków nauczania będą możliwe dzięki przeniesieniu MIejskiego Przedszkola nr 10 z obecnej siedziby przy ul. Konwaliowej na ul. Przestrzenną. Niezbędną do całej procedury uchwałę na ostatniej sesji podjęła Rada Miasta – informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

MP nr 10 mieści się w niewielkim budynku przy ul. Konwaliowej 105 – są tam dwa oddziały dla 45 dzieci. Od 1 września placówka zacznie funkcjonować w ramach nowo utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Przestrzennej 68/70. Nowa jednostka – oprócz MP nr 10 – obejmie rozbudowywaną i modernizowaną obecnie Szkołę Podstawową nr 47. Roboty budowlane mają zakończyć się tam z końcem czerwca.   

Dzięki przeniesieniu MP nr 10 na ul. Przestrzenną poprawią się w nim warunki nauczania, a tym samym zwiększy się jego atrakcyjność. Będzie można przyjąć do niego więcej dzieci – liczba oddziałów zwiększy się do trzech.

Uchwała, którą radni podjęli na sesji 30 stycznia, była niezbędna do dalszej procedury – umożliwi zawiadomienie Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze zmiany siedziby przedszkola oraz wystąpienie o jego opinię w sprawie przekształcenia szkoły.

Przewidywane tegoroczne skutki finansowe tej zmiany szacuje się na nieco ponad 59 tys. zł. W kolejnych latach mają wynieść ok. 178 tys. zł rocznie. Koszty te związane są z koniecznością zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego.

Roboty prowadzone obecnie przy ul. Przestrzennej – gdzie powstanie nowy zespół szkolno-przedszkolny – obejmują termomodernizację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 47 i budowę wielofunkcyjnego obiektu m.in. z salą gimnastyczną i nowymi klasami. Inwestycja ma umożliwić prowadzenie tam zajęć szkolnych na jedną zmianę oraz przeniesienie przedszkola z ul. Konwaliowej – już z dodatkowym oddziałem.

Na zdjęciu: prace przy budowie obiektu, w którym będą się mieścić oddziały przedszkolne (kwiecień 2019)

 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0195 seconds.