Z ostatniej chwili

Liceum im. Dąbrowskiego zmieni siedzibę

2020-11-25 13:47:23 informacje
img

VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego już od kolejnego roku szkolnego ma się stać częścią Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - zadecydowali częstochowscy radni. Rada Miasta zajęła się też uregulowaniem stanu prawnego dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych w ich nowej, lepszej lokalizacji - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.  

Obecną siedzibą VI LO im. J. Dąbrowskiego jest budynek przy ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 40 na Rakowie. W ostatnich latach to liceum nie cieszyło się takim zainteresowaniem potencjalnych kandydatek i kandydatów jak inne częstochowskie szkoły tego typu. W latach 2018/2019 i 2020/2021 w wyniku rekrutacji nie udało się utworzyć ani jednej klasy. Jedynie w roku 2019/2020 tzw. podwójny rocznik – czyli młodzież kończąca szkoły podstawowe i gimnazja – sprawił, że pojawili się tam nowi uczennice i uczniowie.  Obecnie są w drugiej klasie – to w sumie 65 osób. Jeśli chodzi o zatrudnienie, w październiku tego roku w „Dąbrowskim” pracowało łącznie 12 osób – w tym 7 nauczycieli.

Środki z subwencji, którą Częstochowa otrzymuje od strony rządowej na prowadzenie „ogólniaków”, nie wystarczają na pokrycie kosztów kształcenia w tych szkołach. Co roku miasto dopłaca do nich kilka milionów złotych z własnych dochodów – i to właśnie VI LO dotyczy najwyższy poziom dofinansowania. Według przewidywań, w tym i kolejnym roku na jednego ucznia tego liceum przypadnie kilkanaście tysięcy złotych z kasy miasta. Dla porównania – w innych liceach dofinansowanie sięgnie średnio kilkuset złotych na ucznia w bieżącym roku i ok. 1 tys. zł w 2021 r.

 „Dąbrowski” ma się znaleźć w strukturze ZS im. B. Prusa już od nowego roku szkolnego, z korzyścią dla rozwoju obu placówek. Operacja będzie wiązać się z likwidacją stanowisk administracyjnych i obsługowych w liceum, ponieważ nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w ZS im. B. Prusa. O pracę w dotychczasowym wymiarze nie powinni obawiać się nauczyciele – zapewni im ją przekształcone liceum bądź inne szkoły. Ze swoich uprawnień będą mogli skorzystać nauczyciele w wieku emerytalnym lub z prawem do świadczenia kompensacyjnego. Dzięki przekształceniu uda się obniżyć koszty kształcenia w „Dąbrowskim” do średniego poziomu dla pozostałych liceów, a tym samym zmniejszyć wydatki na tę szkołę – mowa tu o nominalnym spadku o ok. 700 tys. w 2022 r. (ponad połowę tej kwoty uda się zaoszczędzić poprzez likwidację stanowisk niezwiązanych bezpośrednio z nauczaniem).

Swoją opinię w sprawie przekształcenia szkoły będzie musiał jeszcze wyrazić Śląski Kurator Oświaty.

Radni przyjęli też uchwały regulujące stan prawny dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych przeniesionych do nowej, korzystniejszej lokalizacji przy ul. Łukasińskiego 40. Chodzi o Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (CIZ), która przeniosła się tam z ul. Marysia, oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3, wcześniej mieszczącą się przy ul. Spadzistej. Obie placówki działają w strukturach Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Ich dalsza działalność w poprzednich siedzibach była niemożliwa – część obiektu, w której mieścił się CIZ, nie nadawała się lokalowo do remontu, który zapewniłby jej właściwe warunki funkcjonowania. Z uwagi na szeroki zakres prac budowlanych nie było możliwe wykonanie remontu zgodnie ze standaryzacją gabinetów specjalistycznych.  A nieruchomość przy ul. Spadzistej wymagała dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Jednak biorąc pod uwagę zgłoszone przez Gminę Wyznaniową Żydowską roszczenie co do tej nieruchomości, nie można było przeprowadzić remontu, ponieważ postępowanie w tej sprawie nadal trwa.

Przeniesienie obu placówek pod nowy adres poprawiło ich bazę lokalową –  korzystają teraz z wyremontowanych pomieszczeń – a jednocześnie pozostało bez wpływu na ich dostępność, organizację pracy czy stan zatrudnienia. Teraz prezydent Częstochowy skieruje do Śląskiego Kuratora Oświaty wniosek o wydanie opinii w sprawie zmiany siedziby obu poradni, a  po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rada Miasta będzie mogła podjąć uchwały o zmianie siedziby placówek.  

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0154 seconds.