Z ostatniej chwili

MPK zwróci uczniom pieniądze

2020-11-17 09:41:15 informacje
img

W ślad za ogłoszonym przez rząd zdalnym nauczaniem dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów, czego efektem jest wprowadzenie rozkładu wakacyjnego w częstochowskiej komunikacji miejskiej, MPK informuje, że pasażerowie zaliczający się do wymienionych grup mogą wnioskować o zwrot pieniędzy za okres, w którym byli pozbawieni możliwości korzystania z ważnego biletu okresowego. Żeby uzyskać zwrot, należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem np. drogą mailową na adres bilety@mpk.czest.pl lub sekretariat@mpk.czest.pl (ewentualnie drogą pocztową) ze wskazaniem okresu, którego dotyczy sprawa wraz z podaniem numeru karty miejskiej z biletem i numerem rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona określona suma.

MPK informuje ponadto, że:

-kwota będzie wyliczona proporcjonalnie od dnia wprowadzenia nauki zdalnej dla ucznia lub studenta do końca ważności danego biletu (jeśli bilet wygasł w międzyczasie);

-w przypadku, kiedy bilet jest wciąż ważny, okres do zwrotu będzie wyliczony za czas od dnia wprowadzenia nauki zdalnej do dnia jej zniesienia lub do daty zakończenia ważności biletu, jeśli okres nauki zdalnej będzie dłuższy niż jego ważność.

-wniosek powinien być złożony niezwłocznie. Prośba o zwrot powinna zostać złożona w trakcie trwania nauki zdalnej. Wnioski wysłane po przywróceniu nauki stacjonarnej będą rozpatrywane negatywnie.

Po złożeniu wniosku o zwrot niewykorzystanej wartości bilet zostaje zablokowany i nie uprawnia do korzystania z przejazdów.  Osoby podróżujące bez ważnego biletu narażają się na karę finansową.

Okresowe bilety szkolne czy studenckie nie uprawniają jedynie do podróży do szkoły czy uczelni, a pozwalają przemieszczać się po mieście środkami częstochowskiej komunikacji miejskiej w dowolnym celu. Dlatego warto przemyśleć decyzję o złożeniu wniosku - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK i MZDiT.

Page generated in 0.0155 seconds.