Z ostatniej chwili

Miasta mówią jednym głosem

2020-02-27 11:31:52 informacje
img

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – pod takim hasłem wystartowała kampania wizerunkowa Związku Miast Polskich. Biorą w niej udział także poszczególne miasta, należące do Związku, a wśród nich – Częstochowa. Kampanii będą towarzyszyć debaty związane m.in. z obecnym stanem samorządowych finansów – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Kampania podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego, wzmacnia poczucie wspólnotowości i wskazuje, że członkostwo w Związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami. Jest to szczególnie ważne w roku, w którym obchodzimy rocznicę 30-lecia samorządu terytorialnego: 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do rad gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym, która została przygotowana przez Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 r..

Kampania ma charakter ogólnopolski, a za sprawą miast członkowskich ZMP również lokalny. Przekaz jest adresowany zarówno do całego środowiska samorządowego ZMP, jak i do miast, które nie są jeszcze członkami Związku. Odbiorcami komunikatów staną się również mieszkańcy polskich miast. W przedsięwzięcie zaangażowało się 165 miast członkowskich ZMP, które zadeklarowały współpracę i aktywny udział w dystrybucji informacji na szczeblu lokalnym.

- Współcześnie to właśnie miasta na całym świecie biorą na swoje barki rozwiązywanie największych problemów i wyzwań. W ramach różnych sieci współpracy uczymy się od siebie nawzajem, czerpiemy inspiracje i kształtujemy lepszą rzeczywistość. W tym roku świętujemy 30 lat odrodzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. To doskonała okazja, aby pokazać, że państwo zdecentralizowane, z silnymi władzami lokalnymi to gwarancja zarządzania zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców – mówi prezydent Ciechanowa, sekretarz Zarządu ZMP, Krzysztof Kosiński.

Na stronie internetowej www.miasta.pl będą przedstawiane informacje o najważniejszych działaniach i inicjatywach legislacyjnych, które ZMP podejmie w najbliższych miesiącach.

* O ustawach dla miast w Senacie

Kampanii wizerunkowej będą towarzyszyć debaty merytoryczne dotyczące spraw istotnych dla miast, organizowane przez Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związek Miast Polskich w Senacie. Podczas nich zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w polskim życiu publicznym. Debaty zapoczątkują proces legislacyjny przygotowanych przez ZMP konkretnych projektów ustaw, które prezes Związku, senator Zygmunt Frankiewicz wniesie pod obrady Senatu. Pierwsza debata odbędzie się 2 marca i będzie dotyczyła finansów polskich miast i gmin. Debaty będą transmitowane online na profilu Związku na Facebooku i na stronie www.miasta.pl.

* Działania wizerunkowe

Kampania trwa od 24 lutego do 10 marca. ZMP i miasta będą jednak prowadzić działania komunikacyjne aż do majowych obchodów 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego. Hasłem kampanii jest parafraza dewizy trzech muszkieterów „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” z powieści Aleksandra Dumasa, która została zaadaptowana do kontekstu kampanii i brzmi” „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” Podmiotem domyślnym  jest tu oczywiście miasto. Hasło zostało przedstawione graficznie w formie ukazującej słowo „zysk”. Slogany dla poszczególnych miast zostały zindywidualizowane, dzięki czemu komunikują one odbiorcom, że beneficjentem „zysku” płynącego ze współpracy wielu samorządów jest także ich miasto. Grafiki zawierają ikonę symbolizującą charakterystyczny dla miasta obiekt.

Dla Częstochowy głównym elementem jest Stary Ratusz (obecnie siedziba Muzeum Częstochowskiego) stojący na placu Biegańskiego.

W ramach kampanii został przygotowany pakiet grafik do komunikacji ogólnopolskiej oraz 170 zindywidualizowanych grafik dla każdego miasta. Komunikacja obejmuje: internet, portale samorządowe, media społecznościowe, nośniki reklamowe, działania public relations. Powstaną także publikacje na portalach Onet, Nasze Miasto i w tytułach Polska Press.

* Zgromadzenie Ogólne ZMP

Już na początku marca w Wrocławiu (5-6.03) odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP, na które są zaproszone wszystkie miasta członkowskie Związku. Do Związku Miast Polskich należy aktualnie 328 miast, najwięcej w jego powojennej historii. Oprócz czynności statutowych i podsumowania aktywności Związku w minionym roku, jednym z ważniejszych tematów konferencji programowej w ramach Zgromadzenia Ogólnego we Wrocławiu będą – „Samorząd miejski – liderzy zmian w Trzydziestoleciu wolnej Polski” oraz „Możliwości rozwoju miast a rosnące obciążenia finansowe”.

Page generated in 0.0212 seconds.