Z ostatniej chwili

Miejscowe plany

2023-03-16 11:29:00 informacje
img

Miejscowe plany

Częstochowscy radni uchwalili trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Pierwszy dotyczy obszaru położonego w centrum Częstochowy, w rejonie al. Najświętszej Maryi Panny oraz ul. Piłsudskiego i al.  Wolności. Przestrzeń objęta planem w całości stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Lokalizacja nowych budynków, wiat, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz nietrwale związanych z gruntem obiektów zaplecza gastronomicznego, przy drogach publicznych, wymaga zachowania wyznaczonych linii zabudowy, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

Drugi plan dotyczy zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ul. Ikara. Wprowadza nakaz zachowania na terenach dopuszczonych do zabudowy elementów zagospodarowania typowych dla terenów podmiejskich, poprzez realizację zabudowy niskiej, z dużym udziałem terenów zieleni na poszczególnych działkach budowlanych oraz szczególną ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzeki Białej, stanowiącej korytarz ekologiczny i jednocześnie obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w dzielnicy Częstochówka-Parkitka pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego i Pasażem Eugeniusza Stasieckiego (teren o powierzchni około 2,7 ha)dotyczy terenu, w którego skład wchodzą w większości nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność osób prywatnych. W centralnej części terenu zrealizowano parterową halę, obecnie użytkowaną jako dyskont spożywczy, a w południowo-wschodnim narożniku funkcjonuje parterowy budynek usługowy. O sporządzenie planu, który umożliwiłby realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wnioskowali właściciele 58% terenu.

Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0174 seconds.