Z ostatniej chwili

Miejscowy plan: Częstochówka-Parkitka

2020-04-29 11:45:23 informacje
img

Do 25 maja można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu podjęli radni 26 marca. 
Opracowanie obejmie obszar położony w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Obrońców Westerplatte, Małopolską, Mazowiecką, Bialską i Nowobialską wraz z terenem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. 
Zainteresowani mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 r. Należy je przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki podawczej Urzędu Miasta Częstochowy – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Page generated in 0.0169 seconds.