Z ostatniej chwili

NDI przejmuje plac budowy i planuje kolejność robót

2022-09-20 13:47:00 informacje
img

Nowy wykonawca przebudowy al. Wojska Polskiego przedstawił władzom miasta etapy prac planowane po wznowieniu realizacji inwestycji. NDI ruszy z nimi w pełni po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu. Miasto oczekuje ich dużej intensywności.      

Z udziałem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka odbyło się w poniedziałek spotkanie robocze z kadrą zarządzającą grupy NDI, nowego wykonawcy przebudowy al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91), z którym w ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał umowę.

Spotkanie było związane z formalnym przekazaniem placu budowy przez MZD konsorcjum wykonawczemu i okazją do przedstawienia informacji o pracach, które będą kolejno realizowane. Poza prezydentem miasta na miejscu obecni byli m.in.: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanna Holi-Sosnowska, Marcin Lewandowski – wiceprezes grupy NDI, Wojciech Pałczyński – dyrektor Oddziału Południe grupy NDI,  a także Mirosław Bogdalczyk – dyrektor projektu i Mateusz Słota – kierownik robót mostowych. 

Wykonawca zapowiada, że po przygotowaniu frontu robót, jeszcze w ramach obecnej organizacji ruchu, w pierwszej kolejności należy się spodziewać: 

- założenia osnowy geodezyjnej w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych,

- rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych na odcinku od wiaduktu nad ul. Bór do obiektu nad aleją Pokoju,

- rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci teletechnicznych.

W następnej kolejności, po wprowadzeniu nowej czasowej organizacji ruchu w obrębie inwestycji, wykonawca przystąpi do kolejnych etapów:

- rozbiórki pozostałych części istniejących przejść podziemnych,

- rozbiórki obiektu nad Wartą,

- przebudowy sieci ciepłowniczej na wysokości ul. Zamenhofa i ul. Brzozowej w rejonie projektowanego przejścia podziemnego,

- przebudowy kanalizacji deszczowej: w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Rejtana, w miejscu starej estakady i przejścia podziemnego przy ul. Brzozowej,

- budowy obiektów mostowych: nad rzeką Wartą, na skrzyżowaniu z ul. Legionów i na skrzyżowaniu z ul. Krakowską.

W najbliższym czasie, odrębnym komunikatem MZD poinformuje o zmianach w organizacji ruchu, z którymi będą się wiązać wspomniane prace oraz terminach, od których obowiązywać będą te zmiany. Trwają uzgodnienia i proces zatwierdzania organizacji ruchu. 

Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie do użytku nowej al. Wojska Polskiego od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej planowane jest pod koniec 2023 r. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.