Z ostatniej chwili

Nabór do Miejskiej Rady Seniorów

2024-06-27 10:56:33 informacje
img

Trwa nabór do Miejskiej Rady Seniorów. Kandydatkami bądź kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają w Częstochowie. Zgłoszenia – do 12 lipca – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
Nabór do Miejskiej Rady Seniorów ogłosił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Reprezentowanie interesów osób starszych wobec władz miasta – to podstawowe zadanie Rady, mającej charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

Kandydatury mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych. Do 12 lipca trzeba złożyć wypełniony formularz w kancelarii UM lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta). Adres pocztowy to: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa. Konieczny dopisek – „Kandydaci na członków Miejskiej Rady Seniorów”. 
Rada działa na polu zapobiegania marginalizacji ludzi starszych, przełamywania stereotypów na temat starości, budowania autorytetu seniorek i seniorów, wspierania ich aktywności, profilaktyki i promocji zdrowia w tej grupie. Zajmuje się też kwestiami rozwoju form wypoczynku osób starszych, ich dostępu do edukacji i kultury czy mieszkalnictwa dla nich. 
Miejska Rada Seniorów współpracuje z władzami miasta w kwestii istotnych potrzeb ludzi starszych i proponuje priorytetowe zadania na bliższą i dalszą przyszłość. Monitoruje potrzeby seniorek i seniorów oraz inicjuje działania na ich rzecz. Wydaje opinie, formułuje wnioski, zgłasza uwagi do aktów prawa miejscowego. Jej zadaniem jest też informowanie o działaniach Miasta na rzecz środowiska senioralnego czy dostępnych dla osób starszych możliwościach bądź usługach.   
Wszelkie szczegóły dotyczące naboru – w ogłoszeniu prezydenta Częstochowy w Biuletynie Informacji Publicznej UM 
Adres, spod którego można pobrać formularz zgłoszeniowy Miejskiej Rady Seniorów: 

https://www.czestochowa.pl/nabor-do-miejskiej-rady-seniorow

 

Page generated in 0.0165 seconds.