Z ostatniej chwili

Nabór do projektu PFRON

2020-08-03 11:34:33 informacje
img

Trwa nabór do projektu ,,Model rehabilitacja kompleksowa” realizowanego przez Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy osób z niepełnosprawnościami - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Oferta adresowana jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły  możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Mogą z niej skorzystać również osoby, które nigdy nie pracowały ale chciałyby zmienić swoją sytuację.

Głównym celem  projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) i obejmuje moduły:

• moduł I – zawodowy: mający ułatwić osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia,

• moduł II psychospołeczny: mający przywrócić motywacje do powrotu do pracy i przygotować do uczestnictwa w życiu społecznym,

• moduł III medyczny: mający przywrócić utracone funkcje lub odtworzyć je w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Zakres i forma przeprowadzanych działań będą ustalane indywidualnie i dostosowane do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Projekt jest realizowany jest przez Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.

Działania są finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności i przez Budżet Państwa.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny z Oddziałem Śląskim PFRON w Katowicach, tel. (32) 49 32 120.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0156 seconds.