Z ostatniej chwili

Nasze szkoły zakwalifikowane do projektu ESA

2022-09-22 11:25:29 informacje
img

12 częstochowskich placówek oświatowych zgłosiło się do ogólnopolskiego projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

ESA to działania na rzecz czystego powietrza realizowane przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS).

W ramach projektu tworzona jest sieć zaangażowanych szkół i przedszkoli, która stopniowo ma objąć obszar całej Polski. W trakcie zajęć, spotkań i warsztatów ich uczestnicy otrzymają informacje na temat smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, a także wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby jakość powietrza, którym oddychamy, była lepsza.

Dążenie do poprawy jakości powietrza w Polsce to nadrzędny cel programu ESA, który w założeniu ma angażować nauczycieli, uczniów, ich rodziców i całe społeczności lokalne. W szkołach tworzących Edukacyjną Sieć Antysmogową będą instalowane mierniki pyłów zawieszonych do stałego monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Wyniki pomiarów pyłów PM10 i PM2,5 będą na bieżąco aktualizowane – wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły będzie można sprawdzać na wyświetlaczu znajdującym się na terenie szkoły oraz na stronie ESA NASK. (oprócz bieżących wskazań dostępne są również archiwalne dane z pomiarów). Każdy może na bieżąco śledzić wyniki pomiarów i obserwować, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy jego najbliższej okolicy. Pozwala to świadomie decydować o podejmowanych aktywnościach w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, a jeśli wskazania są alarmujące – w miarę możliwości ograniczyć tego dnia przebywanie na zewnątrz.

Prowadzone pomiary będą również istotnym elementem zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w swoich placówkach. Dane pomiarowe mogą ponadto służyć do dalszych analiz, przetwarzania i programowania.

Szkoły częstochowskie zgłoszone i zakwalifikowane do projektu ESA:

1. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego (ul. Warszawska 142)

2. Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Kukuczki 30)

3. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. St. Konarskiego (ul. Sabinowska 7/9)

4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle (ul. Pułaskiego 71)

5. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe (ul. Worcella 22)

6. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej (ul. Goszczyńskiego 9/11)

7. Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego (ul. Jesienna 42)

8. Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka (ul. Legionów 54)

9. IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza (al. NMP 56) 

10. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków (ul. Kasztanowa 7) 

11. II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta (ul. Kilińskiego 62)

12. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy (ul. Księżycowa 6)

Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0159 seconds.