Z ostatniej chwili

Nie jest ważna droga, ale cel – trzeźwość

2024-07-10 12:11:53 informacje
img

Niedawno w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie spotkali się przedstawicie Komisji i Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Regionu AA „Katowice”, Intergrupy „Zagłębiowsko-Jurajskiej” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Działalność Komisji opiera się na ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dotyczy m.in. prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, mających ten sam problem i wspólny cel. Spotykają się na mityngach, dzielą się doświadczeniem, siłą oraz nadzieją i w ten sposób pomagają sobie wzajemnie.

Preambuła AA
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Grupy Rodzinnej Al-Anon (dla rodzin i bliskich osób uzależnionych od alkoholu) i części grup rodzinnych – Alateen (dla dzieci i młodzieży).

Więcej informacji na stronie.  

W Częstochowie działają grupy AA przy ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej), ul. Krakowskiej 15/17 (wejście od ul. Targowej), ul. Gaczkowskiego 15a i ul. Waszyngtona 39.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.