Z ostatniej chwili

Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

2020-07-09 11:45:39 informacje
img

Większe limity dla grup dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i żłobkach to podstawowa zmiana wprowadzona przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Dla Żłobka Miejskiego w Częstochowie oznacza, że możliwe jest już obecnie przyjęcie w tej placówce ponad 200 dzieci - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 2.07.2020 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych grupy mogą już liczyć do 25 osób. W przedszkolach oraz instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy grupy od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m kw. W przypadku liczby większej, powierzchnia ulega powiększeniu na każde kolejne dziecko:

-o co najmniej 2 m kw., jeżeli czas pobytu nie przekracza 5 h dziennie,

-o co najmniej 2,5 m kw., jeżeli czas pobytu przekracza 5 h dziennie.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. To ograniczenie nie dotyczy podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zadbać, by dzieci nie udostępniały zabawek innym, a rodzice - o ich czyszczenie i dezynfekcję.

W miarę możliwości należy zapewnić organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup (różne godziny przyjmowania do placówki i zabawy na dworze).

Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do placówki z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica 2 m, przy zachowaniu środków ostrożności.

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na jej terenie z zachowaniem środków ostrożności (m.in. osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców do niezbędnego minimum.

Aktualne szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-2-lipca

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0149 seconds.