Z ostatniej chwili

Odbiór odpadów niebezpiecznych

2020-06-26 12:48:25 informacje
img

W najbliższą sobotę Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych zaparkuje na Mirowie, Ostatnim Groszu, Wrzosowiaku i Błesznie. Następna tego typu okazja pojawi się we wrześniu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Do pojazdu mobilnego należy oddawać przeterminowane leki, chemikalia zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

Wrzucanie odpadów problemowych do odpadów komunalnych stanowi zagrożenie dla środowiska. Nie wolno ich mieszać z innymi.

Odpady problemowe to takie, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Powinny się znajdować w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW PROBLEMOWYCH / NIEBEZPIECZNYCH

Miejsce zbiórki:

DZIELNICA MIRÓW 07:30 - 08:10 ul. Rozdolna 1
DZIELNICA OSTATNI GROSZ 08:30 - 09:10 ul. Równoległa 38/40
DZIELNICA WRZOSOWIAK 09:15 – 10:00 ul. Lechonia – Wierzbowa
DZIELNICA WRZOSOWIAK 10:10 – 10:50 ul. Kasztanowa 12/14
DZIELNICA BŁESZNO 11:00 – 11:40 ul. Bór 106
DZIELNICA BŁESZNO 11:50 – 12:30 ul. Długa 36 (plac OSP)

Page generated in 0.0194 seconds.