Z ostatniej chwili

Ograniczenia nadal obowiązują

2020-04-27 13:22:46 informacje
img

Wojewoda Śląski przedłużył zawieszenie działalności miejsc integracji społecznej – w tym klubów seniora czy warsztatów terapii zajęciowej. Obecne ograniczenia obowiązują do 10 maja.
Wojewoda Śląski polecił władzom samorządowym z terenu województwa czasowe zawieszenie działalności w:
- placówkach wsparcia dziennego;
- dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
- środowiskowych domach samopomocy;
- warsztatach terapii zajęciowej.
Decyzja dotyczy także czasowego zawieszenia zajęć w:
- centrach integracji społecznej
- klubach integracji społecznej

 

Page generated in 0.0173 seconds.