Z ostatniej chwili

Ogrzewając domy, dbajmy o powietrze

2022-01-17 12:18:35 informacje
img

W domowych piecach nie wolno spalać śmieci – m.in. taki proceder jest przyczyną smogu. Straż Miejska sprawdza też, czy źródła ciepła dostosowane są już do obecnych przepisów – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Nie wszyscy ogrzewają swoje domy zgodnie z prawem. Mimo akcji informacyjnych i edukacyjnych zdarzają się osoby, które nadal „puszczają z dymem” w swoich piecach odpady. Spalane śmieci – plastik, stare ubrania, lakierowane drewno etc. – przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i tym samym powstawania smogu, groźnego dla zdrowia, a w dłuższej perspektywie – życia. 

Na terenie województwa śląskiego obowiązuje „antysmogowa” uchwała zabraniająca palenia w domowych kotłowniach m.in. mułem, flotem, węglem brunatnym, mokrym drewnem, odpadami oraz zobowiązująca do wymiany starego pieca. Na mocy tej uchwały do końca 2021 r. należało wymienić piece starsze niż 10 lat, niespełniające obecnych norm emisyjnych (zgodnych minimum z 5. klasą granicznych wartości emisji) oraz piece bez tabliczek znamionowych, nawet jeżeli są młodsze. Do końca 2023 r. należy wymienić piece istniejące od 5 do 10 lat, niespełniające norm emisji. 

Od 1 stycznia tego roku strażnicy miejscy i urzędnicy mają prawo sprawdzać, czy urządzenie służące do ogrzewania może nadal być legalnie użytkowane. Jeśli nie spełnia obowiązujących uchwałą antysmogową wymagań, jego właścicielce bądź właścicielowi grozi mandat. Maksymalna wysokość mandatu nałożonego przez sąd może wynieść nawet 5 tys. zł, a dochodzi do tego też nakaz natychmiastowej wymiany urządzenia.

Trwa sezon grzewczy – trwają więc też kontrole domowych kotłowni. Między 1 i 13 stycznia częstochowska Straż Miejska przeprowadziła 23 kontrole. W zeszłym „epidemicznym” roku strażnicy miejscy skontrolowali w sumie 551 domowych kotłowni. 

Do poprawy jakości powietrza – a co za tym idzie, własnego zdrowia – można przyczynić się, zmieniając źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne (np. gazowe), wymieniając stary piec na kocioł klasy 5, a także paląc opałem dobrej jakości.  

Od 2004 r. (z jednoroczną przerwą) Miasto dopłaca do wymiany starych, szkodliwych pieców na bardziej przyjazne ekosystemowi źródła ciepła. Początkowo środki na te dopłaty czerpało z należnej mu puli Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od 10 lat finansuje je z własnego budżetu. Dzięki wsparciu miejskiego samorządu – w wysokości ponad 3 mln zł – do końca zeszłego roku wymieniono ponad 1,6 tys. pieców starego typu. 

W zeszłym roku częstochowianki i częstochowianie złożyli 193 wnioski o dotacje na wymianę pieców. Na dotacje w 2021 r. Miasto wydało 230 tys. zł. Podpisano ponad 100 umów na takie inwestycje, natomiast w 2021 r. wymieniono nieco ponad 50 pieców. Dlaczego tylko tyle? Otóż większość osób wybierała zamianę starego pieca węglowego na ogrzewanie gazowe, a to oznacza konieczność wykonania przyłącza przez przedsiębiorstwo gazownicze, niebędące instytucją samorządową. Przedsiębiorstwu temu nie udało się zrealizować wszystkich przyłączeń, o które wnioskowali częstochowianie i częstochowianki. 

W tegorocznym budżecie Częstochowy na dotacje na wymianę przestarzałych „kopciuchów” zarezerwowano pół miliona złotych. Jako pierwsi z tych pieniędzy będą mogli skorzystać ci, którzy zawarli umowę dotacji z Miastem, ale gazownia nie zrealizowała im w ubiegłym roku podłączenia.  

Miejski Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa szacuje obecnie liczbę pieców podlegających wymianie na ok. 5 tys. Dotacja z budżetu miasta – według regulaminu dotacji obowiązującego w minionym roku – mogła wynieść maksymalnie 5 tys. zł – w przypadku, gdy budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej, gdy instalowane było ogrzewanie elektryczne (w tym pompa ciepła), kocioł gazowy lub olejowy. 

Zamiast dotacji miejskich, które w tym roku zostaną uruchomione po przyjęciu i uprawomocnieniu się stosownych uchwał, można skorzystać z rządowego programu „Czyste powietrze”, przewidującego nieco wyższe dopłaty – zwłaszcza wtedy, gdy wymianie pieca towarzyszy termomodernizacja oraz spełnione jest określone kryterium dochodowe.  

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0211 seconds.