Z ostatniej chwili

Olsztyn ponownie będzie miastem?

2020-03-02 12:41:30 informacje
img

Olsztyn przygotowuje się do konsultacji w sprawie przywrócenia miejscowości praw miejskich. Rada Gminy podjęła uchwałę w tej sprawie 25 lutego.

Olsztyn utracił prawa miejskie ukazem carskim z 1870 r. w ramach kary za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Kiedyś był miastem królewskim, w którym król Zygmunt Stary rezydował w czasie pielgrzymek na Jasną Górę. W herbie Olsztyna figurują insygnia królewskie. Jeszcze w przedwojennych księgach parafialnych znaleźć można opisy: „działo się w mieście Olsztynie…”. Dziś Olsztyn spełnia wszystkie kryteria obowiązujące przy nadawaniu lub przywracaniu praw miejskich, dlatego uważa się, że warto podjąć takie działania. Po 150 latach to dziejowa powinność i historyczna sprawiedliwość. 

Olsztyn utracił prawa miejskie ukazem carskim z 1870 r. w ramach kary za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Kiedyś był miastem królewskim, w którym król Zygmunt Stary rezydował w czasie pielgrzymek na Jasną Górę. W herbie Olsztyna figurują insygnia królewskie. Jeszcze w przedwojennych księgach parafialnych znaleźć można opisy: „działo się w mieście Olsztynie…”. Dziś Olsztyn spełnia wszystkie kryteria obowiązujące przy nadawaniu lub przywracaniu praw miejskich, dlatego warto podjąć takie działania. Po 150 latach to dziejowa powinność i historyczna sprawiedliwość. 

Dla Olsztyna to szansa na dostęp do funduszy przewidzianych na rozwój małych miast i miasteczek. Do tej pory jako wieś, nie mógł korzystać ze wszystkich źródeł dofinansowania. Warto podkreślić, że pozostałe miejscowości gminy i sam Olsztyn zachowają dostęp do wszystkich dotychczasowych form wsparcia rządowego i unijnego.

Po 1989 r. prawa miejskie uzyskało ok. 120 miejscowości w Polsce, a w samym tylko 2019 r. - 10, w tym 7, które utraciły prawa miejskie w tych samych okolicznościach co Olsztyn, tj. w 1870 r. Są to: Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów - wszystkie w woj. świętokrzyskim, większość z nich mniejsza od Olsztyna, jak np. Opatowiec liczący zaledwie 338 mieszkańców. 1 stycznia 2020 r. na mapie Polski pojawiły się cztery kolejne miasta.

Przywrócenie praw miejskich nie spowoduje podwyżek podatków i żadnych danin publicznych czy urzędniczych pensji.  Także nauczyciele nie utracą prawa do dodatku wiejskiego, a mieszkańcy nie poniosą żadnych obciążeń z tytułu odzyskania praw miejskich - argumentują władze gminy.

Wniosek o przywrócenie praw miejskich zostanie skonsultowany z mieszkańcami gminy Olsztyn. Konsultacje odbędą się one w II połowie marca i będą miały charakter deklaracji pisemnej („ZA”, „PRZECIW”

i „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”). I będą mogli w nich wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy.

Jeżeli w konsultacjach większość mieszkańców gminy poprze starania o odzyskanie praw miejskich, wówczas Urząd Gminy złoży stosowny wniosek za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do Urzędu Rady Ministrów.

Ewentualne przywrócenie statusu miasta weszłoby w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

- Bardzo Państwa proszę o przedyskutowanie problemu. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań i wątpliwości służę tel. (34) 328 50 77, adresem e-mail: tkucharski@olsztyn-jurajski.pl - pisze do mieszkańców wójt gminy Tomasz Kucharski.

Page generated in 0.0199 seconds.