Z ostatniej chwili

Opłata za odpady - umawianie wizyt

2020-04-29 11:58:56 informacje
img

Mieszkańcy, którzy muszą osobiście załatwić sprawy urzędowe związane z opłatami za odpady, proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty. Pozwoli to  ograniczyć bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Zapisanie na wizytę możliwe będzie (od 4 maja) pod specjalnymi numerami telefonów:
- w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przyjmowania deklaracji: 34 3707-140, 34 3707-141, 34 3707-143, 34 3707-144
- w sprawie weryfikacji salda konta i otrzymanych upomnień: 34 3707-329, 34 3707-331, 34 3707-347
Ze względów bezpieczeństwa osoby zapisane proszone są o to, by były zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki oraz długopis.
Uwaga! W Urzędzie Miasta obsługiwane będą tylko osoby, które wcześniej zapisały się na wizytę przez telefon. Na wizytę nie mogą zapisywać się osoby, które wróciły z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenia koronawirusem, bądź miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem lub przebywają na kwarantannie.
Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta zaleca też, aby kwestie informacyjne załatwiane były w miarę możliwości: telefonicznie, pocztą elektroniczną (gdy nie jest wymagany podpis) na adres: po@czestochowa.um.gov.pl, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0167 seconds.