Z ostatniej chwili

Organizacja ruchu drogowego w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych

2020-10-28 13:20:11 informacje
img

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w niedzielę 1 listopada od godz. 6.00 do godz. 21.00.

Dodatkowo:

•  ruch jednokierunkowy na odcinku Promenady im. Cz. Niemena od ul. Rolniczej do ul. Brzeźnickiej (cmentarz „Kule”) będzie obowiązywał od czwartku 29 października od godz. 8.00 do niedzieli 1 listopada do godz.20.00;

•  ruch jednokierunkowy na ul. Rolniczej (cmentarz „Kule”) od soboty 31 października od godz. 14.30 do niedzieli 1 listopada do godz. 20.00;

•  w rejonie cmentarza przy ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od soboty 31 października od godz. 14.00 do niedzieli 1 listopada do godz. 20.00;

•  w rejonie cmentarza przy ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od soboty 31 października od godz.12.00 do niedzieli 1 listopada do godz. 20.00.

 

 

Cmentarz przy ul. Św. Rocha

•  Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót  (również  jednokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.

•  Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na Bialską.

•  Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 (wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Barbary, św.  Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki, Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki,  św. Kazimierza i  św.  Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa,  ks. J. Popiełuszki,  św. Kazimierza i  św. Barbary.

•  Parkowanie czasowo będzie możliwe na  ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi  między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.

Cmentarz „Kule” 

ulice:  Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”

• Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic:

-  ul. Dekabrystów od Rolniczej do Cmentarnej,

-  ul. Wały Dwernickiego od Cmentarnej do ul. Fieldorfa-„Nila” 

-  ul. Cmentarna od Tartakowej do bramy cmentarza.

·  Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do al. Wyzwolenia. 

·  Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa-„Nila” na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza.

 

Cmentarz „Błeszno”

ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia

•  Ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

•  Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto    ruch  jednokierunkowy obowiązywał  będzie  na  ul. Osikowej  (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd). 

•  Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

 

Cmentarz Komunalny - ul. Radomska

Zmiany polegają na ograniczeniu  parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu  na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach  oraz na jezdni  po wschodniej stronie cmentarza.

 

Cmentarz „Stradom” - ul. Piastowska

Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z Kawodrzańską (wjazd) do Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

 

Cmentarz „Łojki” - ul. Zbawiciela

Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej (wschodniej) stronie ulicy.

Na ulicach miasta w otoczeniu Cmentarzy należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu. MZDiT prosi użytkowników dróg o ostrożność, cierpliwość i przeprasza za przejściowe  utrudnienia.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.