Z ostatniej chwili

Otwarcie nowych oddziałów oraz Traktu Operacyjnego w Szpitalu na Parkitce

2022-05-10 13:35:11 informacje
img

Trzy nowe sale Traktu Operacyjnego i wyremontowane oddziały specjalistyczne otwarto w poniedziałek 9 maja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Województwa Śląskiego. Ich łączna wartość przekracza 30 mln zł – informuje Dariusz Tworzydło, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Otwarcie było uwieńczeniem prac remontowych, realizowanych w Szpitalu od 2019 r. W tym czasie utworzono trzy nowe sale operacyjne, zmodernizowano salę wybudzeń oraz wyremontowano Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi. 

Nowe sale operacyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów u pacjentów onkologicznych pozwolą na jeszcze lepszą jakość i skuteczność terapii. Modernizacja istniejących już oddziałów oraz rozbudowa Traktu Operacyjnego wpłynie natomiast na wzrost jakości usług świadczonych przez Szpital. Poza remontem zakupiliśmy także niezbędny sprzęt, stanowiący wyposażenie poszczególnych sal i oddziałów – mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Wartość zadania ogółem to 24.393.660,05 zł, a w tym:

20.554.957,73 zł ze środków RPO WSL 2014-2020 (EFRR)

1.452.224,00 zł ze środków Województwa Śląskiego

2.386.478,32 zł ze środków własnych Szpitala

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi dysponuje 25 łóżkami, a na Oddziale Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych znajduje się 20 łóżek. 

Ponadto w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego wyremontowano Oddział Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych wraz z Pracownią Endoskopii za kwotę 5.977.107,26 zł. Koszty te pokryły:

5.450.000,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

390.829,21 zł – budżet Województwa Śląskiego 

136.278,05 zł – wkład własny Szpitala 

Modernizacje pokazują, że Szpital powraca do normalnego trybu funkcjonowania po czasie pandemii COVID-19. Inwestycje pozwolą zwiększyć realizowane świadczenia w zakresie liczby zabiegów operacyjnych oraz przyczynią się do wzrostu liczby wykonywanych badań w pracowni endoskopii.

Fot. Materiały Szpitala

Page generated in 0.0225 seconds.